MENU
Menu
Sluiten

Vossenstraat 6 6811 JL Arnhem

[email protected]

026 3519029

Cultuureducatie

Kinderen en jongeren laten onderzoeken, experimenteren en zelf iets laten maken, dat is de kern van cultuureducatie. En dat kan talloze vormen aannemen: van een filmworkshop in de klas, tot danslessen op het schoolplein, een museum of theatervoorstelling bezoeken of een schilderij maken met een kunstenaar. Het gaat om talenten ontdekken, andere kanten van jezelf leren kennen én jezelf uitdrukken.

Cultuur Oost gunt dit elk kind en elke jongere in Gelderland. Hierover spreken we onafgebroken met de provincie, gemeenten, scholen en culturele instellingen. Samenwerkingen leggen we vast in convenanten. We brengen cultuurpunten in contact tijdens netwerkbijeenkomsten, waar ook aandacht is voor trainingen en opleidingen. Ook Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) rollen we samen met de cultuurpunten uit. Met onze regeling Retourtje Cultuur Gelderland zorgen we voor vervoer voor  kinderen naar podiumkunsten, zoals dans-, muziek-, en toneelvoorstellingen in het theater.

  

Niet alleen op basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs, maar ook in het voortgezet onderwijs en het mbo stimuleren we dat jongeren in aanraking komen met kunst en cultuur. Docenten in het voortgezet onderwijs en creatieve makers ontwikkelen samen met leerlingen lessen voor het vmbo. Mbo-professionals ontmoeten elkaar op bijeenkomsten waar good practices gedeeld worden, om zo te profiteren van elkaars kennis en ervaring. Zodat kinderen ook later tijdens hun vervolgopleiding nieuwe dingen blijven ontdekken.   

#Cultuureducatie

Wil je nieuws en updates in je inbox?

Inschrijven voor nieuwsbrief