MENU
Menu
Sluiten

Vossenstraat 6 6811 JL Arnhem

[email protected]

026 3519029

Onderbouwing & monitoring

De nieuwste afdeling van Cultuur Oost is de onderzoeksafdeling, in 2022 gestart. Door onze voortdurende gesprekken met gemeenten, instellingen en scholen in de verschillende regio’s van de provincie, weten we als geen ander wat er speelt op het gebied van kunst en cultuur. We zijn daarmee ook een kenniscentrum. Met deze cijfers en andere onderzoeksresultaten onderbouwen we onze overtuiging dat cultuur bijdraagt aan het welzijn van Gelderlanders. En dat helpt weer om budgetten te bepalen en beleid te maken. Cultuurbeleid in de provincie wordt dus mede gebouwd op ons beleidsondersteunend onderzoek, de Cultuurmonitor Gelderland en impactmetingen.

Cultuurmonitor Gelderland

 

In 2022 is de eerste cultuurmonitor in Gelderland uitgevoerd (0-meting). Feiten en cijfers uit dat onderzoek laten zien hoe het ervoor staat met cultuur in Gelderland, wat de artistieke, maatschappelijke en economische waarde van kunst en cultuur is. Ook in vergelijking met andere provincies. Beleidsmakers en professionals in de cultuursector kunnen op basis van al deze informatie hun plannen maken. De Cultuurmonitor wordt elke twee jaar herhaald. 

 

Impactmetingen 

Culturele instellingen, gemeenten en de provincie vragen onze onderzoekers steeds vaker te helpen met impactmetingen, om zo te zien of wat ze doen echt werkt. Ons meerjarenbeleidsplan 2023 - 2026 is onderbouwd met gegevens van onze onderzoekers, die ook een monitoringskader ontwikkelden om de impact van het werk vast te leggen, gebaseerd op de Theory of Change. Ervaringen van de mensen waarmee we werken, zeggen immers soms meer dan cijfers.  

Verder werkten onze collega’s mee aan een plan van aanpak voor de regiovisie Stedendriehoek (Apeldoorn, Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen). Onze onderzoekers voorzagen dit plan van haalbare doelstellingen en meetbare beoogde resultaten. Dit helpt samenwerkende gemeenten hun plannen te evalueren. 

 

Essay 

Cultuur Oost publiceerde eind 2022 een essay over de rol van de provincie Gelderland in regionaal en opgavegericht cultuurbeleid. Het essay ‘Flexibel inspelen op maatschappelijke uitdagingen’ geeft antwoord op de vraag welke rollen van de provincie Gelderland waardevol zijn op cultuurgebied en hoe ze zo efficiënt mogelijk kan werken.

#Onderbouwing & monitoring

Wil je nieuws en updates in je inbox?

Inschrijven voor nieuwsbrief