MENU
Menu
Sluiten

Vossenstraat 6 6811 JL Arnhem

[email protected]

026 3519029

Cultuurmonitor Gelderland

De cultuurmonitor is een onderzoek dat inzicht geeft in de artistieke waarde in Gelderland (het cultureel kapitaal), de relatie tot het sociaal-maatschappelijke (sociaal kapitaal) en het economische domein (economisch kapitaal). De nulmeting van 2022 geeft de toestand van het moment weer en bij herhaling geeft de monitor inzicht in de veranderingen in de culturele sector. Het onderzoek stelt beleidsmakers in staat om Gelderland te vergelijken met landelijke cijfers en met andere provincies die meedoen met het onderzoek. Ook biedt het inzichten binnen Gelderland op regionaal niveau. De kracht van het onderzoek zit hem in de herhaling, want juist daardoor worden trends en ontwikkelingen zichtbaar. Hert onderzoek wordt in 2024 opnieuw uitgevoerd. We werken in deze tweede monitor nauw samen met de partners Erfgoed Gelderland en Rijnbrink. Het onderzoek gaat daarom verder onder de naam Cultuur- en Erfgoedmonitor Gelderland.

Wat is de waarde van cultuur?

Uit de eerste cultuurmonitor blijkt dat tachtig procent van de Gelderlanders kunst en cultuur belangrijk voor de samenleving vindt. Een aantal andere conclusies uit het meer dan 200 pagina’s dikke document:

  • In Gelderland zijn in vergelijking met andere provincies veel musea.
  • Gelderlanders vinden erfgoed belangrijk voor de eigen Gelderse identiteit.
  • Zo’n 45% van de Gelderlanders is actief als amateurkunstenaar, echter de organisatiekracht van amateurverenigingen staat onder druk.
  • Gelderse jongeren beoefenen vaak cultuur, maar zijn ontevreden over zichtbaarheid, kwaliteit en diversiteit van het cultuuraanbod.
  • Gelderland biedt een goed vestigingsklimaat voor bedrijven in de creatieve industrie, maar jongeren zijn erg kwetsbaar in deze sector.

Voor wie is het onderzoek 

Het onderzoek verschaft relevante informatie voor de (in)richting van het cultuurbeleid, zowel van overheden als van culturele- en kunstonderwijsinstellingen en (belangen)organisaties in de sector.

Op donderdag 1 december 2022 werd tijdens het Gelders Cultuursymposium op poëtische wijze de eerste Gelderse cultuurmonitor gelanceerd. Met de rake tekst en rijm van woordkunstenaar Lev Avitan is de cultuurmonitor nu een feit.

Onderzoeksgebieden

Binnen de cultuurmonitor worden vijf verschillende onderzoeken uitgevoerd:

 

  • Culturele Benchmark- Gelderland ten opzichte van andere provincies: Landelijke, openbare databronnen gewogen naar bevolkingsaantallen 
  • Inzoomen op Gelderland: Analyse van microdata van CBS 
  • Culturele Atlas: Registraties van professionele instellingen via gemeenten 
  • Cultuurlocaties online – inzicht in gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde cultuurlocaties in de gemeenten: Big data analyse
  • Cultuurpeiling: online vragenlijstonderzoek onder inwoners van Gelderland. 

De gemeenten die nauw betrokken zijn bij het onderzoek zijn Apeldoorn, Arnhem, Doetinchem, Ede, Harderwijk, Nijmegen, Tiel en Zutphen en zij hebben input geleverd voor drie onderzoeksonderdelen als dataleverancier en als beoordelaar. Het onderzoek verschaft relevante informatie voor de (in)richting van het cultuurbeleid, zowel van overheden als van culturele- en kunstonderwijsinstellingen en (belangen)organisaties in de sector.  

Onderzoekers

Het onderzoek is uitgevoerd door Pyrrhula research Consultants, Het PON & Telos en de Boekmanstichting. Provincie Gelderland en Cultuur Oost zijn opdrachtgever. In Noord-Brabant wordt een vergelijkbare monitor al enige jaren uitgevoerd in opdracht van BrabantStad.

#Onderbouwing & monitoring
Dit project is een samenwerking met
Dit project is een samenwerking met

Wil je nieuws en updates in je inbox?

Inschrijven voor nieuwsbrief