MENU
Menu
Sluiten

Vossenstraat 6 6811 JL Arnhem

[email protected]

026 3519029

Amateurkunst

Amateurkunst zorgt voor ontmoeting, samen een leuke tijd hebben en van elkaar leren. Maar ook is het een uitlaatklep, een mogelijkheid om te ontspannen en jezelf te ontwikkelen. Uit de eerste Gelderse Cultuurmonitor bleek dat amateurkunst erg belangrijk is voor de Gelderse samenleving. Zo’n 45% van de Gelderlanders is actief als amateurkunstenaar. De meeste amateurkunstenaars in groepsverband, zo’n 80%, doet dat uit sociale overwegingen.

Er gebeurt veel op het vlak van amateurkunst in Gelderland, maar het ontbreekt aan een stevige ondersteuningsstructuur en een duidelijke opdracht. Er is wel ondersteuning beschikbaar, maar lang niet overal, en ook niet zichtbaar genoeg. De amateurkunstbeoefenaar met een vraag heeft vaak geen idee waar die terecht kan. Veel verenigingen en instellingen worstelen bovendien met hetzelfde innovatievraagstuk: hoe kunnen ze beter aansluiten bij de behoeften van deze tijd? Ook de ondersteuningsstructuur van de amateurkunst is aan innovatie toe. Een simpel loket is daarvoor niet de oplossing, er is een integrale aanpak nodig. 

 

Cultuur Oost werkte daarom de afgelopen tijd in het innovatielab Amateurkunst aan een plan om de sector te ondersteunen en ging vervolgens met de andere provinciale ondersteuningsinstellingen in gesprek. Tegelijkertijd lanceerde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de coronaherstelgelden voor de revitalisering van de amateurkunst. De lessen uit het innovatielab konden direct omgezet worden in een concreet plan voor de revitalisering van de amateurkunst: Meedoen is de Kunst. 

Innovatielab amateurkunst

Cultuur Oost werkt hierin samen met Erfgoed Gelderland, LKCA, Musidesk Rijnbrink, Prins Bernhard Cultuurfonds, Rabobank, Spectrum, voordekunst en VSBfonds en FCP. Meedoen is de Kunst is erop gericht de belangstelling voor amateurkunst te voeden, de verbinding met de professionele kunsten te versterken en de banden met het sociaal domein aan te halen. 

 

Onderzoek Revitalisering van de amateurkunst        

Monitor Amateurkunst

Wie beoefend kunstzinnige en creatieve activiteiten in de vrije tijd en wat drijft hen? Wat zijn belangrijke trends en ontwikkelingen in de amateurkunstsector? Iedere drie jaar belicht de Monitor Amateurkunst van LKCA de belangrijkste trends en thema's in de cultuurbeoefening van de Nederlandse bevolking.

LKCA: Monitor Amateurkunst 2023       

#Amateurkunst#cultuurbeoefening

Wil je nieuws en updates in je inbox?

Inschrijven voor nieuwsbrief