MENU
Menu
Sluiten

Vossenstraat 6 6811 JL Arnhem

[email protected]

026 3519029

CMK Gelderland

Leerlingen die meedoen met kunst en cultuur zoals muziek, dans, beeldende kunst, theater, hiphop en erfgoed worden creatiever en groeien, persoonlijk en sociaal. Daarom moet kunst en cultuur een vast onderdeel van het lesprogramma op school worden. Dat is het doel van Cultuureducatie met Kwaliteit, een programma van het Ministerie van OCW, het Fonds voor Cultuurparticipatie en het LKCA, gefinancierd door provincie en het rijk.

Cultuureducatie met Kwaliteit

 

Cultuur Oost rolt de regeling CMK uit in Gelderland, samen met cultuurpunten, gemeenten, kunstvakdocenten en culturele aanbieders. CMK startte in 2013 voor een periode van vier jaar. Daarop volgde een tweede periode en momenteel loopt de derde periode tot en met 2024. Alle scholen in Gelderland kunnen meedoen. Scholen in de gemeenten Arnhem, Apeldoorn, Ede en Nijmegen doen mee via het CMK-programma in hun eigen stad.

Gelderse CMK-dag 2023 op 28 september

Op donderdag 28 september organiseerde Cultuur Oost voor iedereen die werkt aan cultuureducatie in Gelderland weer de Gelderse CMK-dag. Dit jaar stond de dag in het teken van veranderen. Daar hebben we in ons werk allemaal voortdurend mee te maken. Lees hier de terugblik

Deelnemende scholen in Gelderland

De culturele kaart Gelderland laat zien welke scholen deelnemen aan CMK (m.u.v. de vier grote steden Apeldoorn, Arnhem, Ede, Nijmegen).   

CMK 2021-2024 werkt aan: 

  • Goede kunst- en cultuurlessen voor scholen, gemaakt door kunstvakdocenten en culturele aanbieders uit de omgeving, passend bij het lesaanbod en beleid van de school.  
  • Cultuureducatie voor scholen uit een cultuurarme omgeving of met een achterstandsscore. 
  • Deskundigheidsbevordering van leerkrachten en educatief medewerkers. 
  • Kennisdeling, zowel lokaal als regionaal. 
  • Doorstroming naar buitenschools kunst- en cultuuraanbod, om zo iedereen de kans te geven om te genieten van kunst en cultuur. 

Regeling CMK 2025-2028 

In september meldde het Fonds voor Cultuurparticipatie dat er een vierde periode Cultuureducatie met Kwaliteit komt. Met de nieuwe CMK-periode draagt het FCP bij aan de Uitgangspunten cultuursubsidies 2025-2028 van OCW waarin continuïteit, ademruimte en vertrouwen centraal staan. De CMK-regeling zal wat betreft inhoud en vorm vergelijkbaar zijn met CMK3. Lees meer

#Cultuureducatie#CMK
Dit project is een samenwerking met
Dit project is een samenwerking met

Wil je nieuws en updates in je inbox?

Inschrijven voor nieuwsbrief