MENU
Menu
Sluiten

Vossenstraat 6 6811 JL Arnhem

[email protected]

026 3519029

CMK in het gespecialiseerd onderwijs

“Cultuuronderwijs biedt wat alle andere leergebieden niet bieden. Het is minder verbaal, het gebruikt andere vormen van communicatie, het wijst een omweg om de beperking heen. Het vormt de persoonlijke een sociale ontwikkeling.” Dirk Monsma

Cultuureducatie met Kwaliteit biedt maatwerk, ook voor het gespecialiseerd onderwijs. Cultuur Oost adviseert en ondersteunt scholen voor gespecialiseerd onderwijs (SBO, SO en VSO) en cultuurpunten die met deze scholen werken.

De Onderwijsspecialisten

 

De samenwerking tussen De Onderwijsspecialisten, organisatie van 28 scholen voor leerlingen tussen de 4 en 20 jaar die extra ondersteuning nodig hebben, en Cultuur Oost is in 2022 verlengd. Na een succesvolle samenwerking van 2019-2022, is in een hernieuwde intentieverklaring invulling gegeven aan de samenwerking voor de periode 2022-2025. Dit sluit  volledig aan bij de gezamenlijke ambitie om te werken aan inclusief cultuuronderwijs, waarbij kunst & cultuur voor iedereen toegankelijk, zichtbaar en vanzelfsprekend is. De komende jaren wordt ingezet op het bestendigen van wat er al is, zichtbaar maken van wat goed werkt en het verkennen van nieuwe mogelijkheden. Speciale aandacht gaat uit naar het opzetten van pilots op het gebied van inclusie en kansengelijkheid.   

 

Nico Teunissen, hoofd Sport & Cultuur bij De Onderwijsspecialisten: ‘Ontzettend blij ben ik dat de nauwe samenwerking tussen Cultuur Oost en De Onderwijsspecialisten met het ondertekenen van een intentieverklaring is verlengd. Door samen te werken zie je dat de impact op wat we voor onze leerlingen binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs op het gebied van kunst & cultuur doen, alleen maar groter is en alleen maar groter wordt. Daar profiteert ons onderwijs, onze leerling, maar ook de Gelderse samenleving van!’

Landelijk MuziekAkkoord 

 

Cultuur Oost is een van de ondertekenaars van het MuziekAkkoord speciaal onderwijs, dat ruim 100 partijen op 23 november 2022 ondertekenden in het bijzijn van erevoorzitter Koningin Máxima. Alle kinderen in het speciaal onderwijs moeten structureel muziekonderwijs krijgen. Hiervoor brengen we mensen en organisaties samen.

muziekakkoord-speciaalonderwijs-2022-.jpg

Koningin Máxima, erevoorzitter van stichting Méér Muziek in de Klas, was aanwezig bij de ondertekening van het MuziekAkkoord speciaal onderwijs.

#Cultuureducatie#CMK#so
Dit project is een samenwerking met
Dit project is een samenwerking met

Wil je nieuws en updates in je inbox?

Inschrijven voor nieuwsbrief