MENU
Menu
Sluiten

Vossenstraat 6 6811 JL Arnhem

[email protected]

026 3519029

De organisatie

Cultuur Oost vergroot de impact van cultuureducatie, cultuurparticipatie en cultuurbeleid in de Gelderse samenleving. Dat doen we samen met het culturele veld, gemeenten en provincie, onderwijs en maatschappelijk partners. En via onze programma’s cultuureducatie, diversiteit en inclusie, jongerencultuur en amateurkunst. Voor elke regio van de provincie ziet dit er anders uit, want elk gebied heeft een eigen verhaal, een eigen vraag. We werken daarom regionaal en programmatisch en brengen op elke plek de juiste mensen bij elkaar om samen te werken. Deze samenwerkingen leggen we vast in beleid, convenanten en pacten. Via trainingen en opleidingen zorgen we ervoor dat de professionals in het culturele veld hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. En ook dat professionals buiten de culturele sector leren van de kracht van kunst. Om te laten zien hoe krachtig kunst en cultuur zijn, zorgen we voor stevige onderbouwing en houden ontwikkelingen bij.

Missie

Cultuur Oost is de Gelderse advies- en ondersteuningsorganisatie op het gebied van kunst en cultuur. Vanuit de creatieve kracht van kunst en onze kennis van de culturele infrastructuur werken wij aan een duurzame inbedding van kunst en cultuur in de samenleving. Dit doen we door trends en ontwikkelingen te signaleren, overheden, culturele organisaties en het onderwijs te adviseren, en onze partners in regionale samenwerkingsverbanden te verbinden. 

 

Visie

Kunst en cultuur zijn essentieel voor een inclusieve, gelukkige en welvarende samenleving. Ze dragen bij aan inventieve oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Daarom zijn alle inspanningen van Cultuur Oost erop gericht om samen met de provincie, gemeenten, het onderwijs, de cultuursector en maatschappelijke partners de Gelderse infrastructuur te versterken, aan te sporen tot samenwerking, en voor te bereiden op de toekomst. 

Organogram van de organisatie       

Meerjarenbeleidsplan 2023-2026

 

In 2022 onderzochten we de kansen en uitdagingen die ons de komende jaren tegemoetkomen. Dat deden we samen met onze medewerkers en partners binnen en buiten het culturele veld. Daaruit volgde dit meerjarenbeleidsplan, dat ons de komende vier jaar richting geeft.  Lees meer       

Raad van toezicht 

  • W.P. van Burgsteden – voorzitter 
  • M. Gerlagh, MBA
  • R. Hendriks 
  • M. J. Helmink
  • Y.S. Ulenaers 

 

Governance Code Cultuur 

Cultuur Oost hanteert de Governance Code Cultuur, een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. 

 

ANBI 

Stichting Cultuur Oost heeft sinds 25 september 2019 een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor is de Stichting vrijgesteld van het betalen van erf- of schenkbelasting en is een schenking aan Cultuur Oost fiscaal aftrekbaar. Ons RSIN-nummer is 854161326. 

 

Pers 

Cultuur Oost werkt graag samen met de media. We sturen persberichten uit over onze projecten en activiteiten. Onze deskundige medewerkers geven graag toelichting op de actualiteiten binnen kunst en cultuur. Voor meer informatie en beeldmateriaal kun je contact opnemen met onze communicatie-afdeling.

 

Contactpersonen 

Hester van Hartingsveldt, manager  

[email protected] | 06 83 93 32 46 

Natalie Rosenberg, adviseur communicatie

[email protected] | 06 10 64 70 40   

#jaarverslag#ANBI#Raad van Toezicht#meerjarenbeleidsplan#missie#visie

Wil je nieuws en updates in je inbox?

Inschrijven voor nieuwsbrief