MENU
Menu
Sluiten

Vossenstraat 6 6811 JL Arnhem

[email protected]

026 3519029

Meedoen is de Kunst

Met Meedoen is de Kunst zet Cultuur Oost samen met vele partners in op het versterken van de cultuurbeoefening in de vrije tijd in Gelderland. Dit doen we met financiële middelen, scholing en netwerken.

Zo’n 45% van de Gelderlanders is actief als amateurkunstenaar! De meeste amateurkunstenaars in groepsverband doen dat uit sociale overwegingen (80%). Daarmee draagt amateurkunst stevig bij aan de sociale cohesie in Gelderland. Maar uit onderzoek blijkt dat de sector onder druk staat. Het ontbreekt aan een gestructureerde aanpak om de belangstelling voor amateurkunst te voeden, de verbinding met de professionele kunsten goed te leggen en de potenties van actieve amateurkunst in het sociale domein en de zorgsector goed te benutten.

Cultuur Oost heeft in 2022-2023 daarom het initiatief genomen om samen met Erfgoed Gelderland, LKCA, Musidesk Rijnbrink, het Cultuurfonds, Rabobank, Spectrum, voordekunst en VSBfonds via een subsidieaanvraag bij het Fonds voor Cultuurparticipatie (Herstelsteun voor de amateurkunst) de zichtbaarheid van het aanbod en de ondersteuningsmogelijkheden te bevorderen. Dat doen we met het programma Meedoen is de Kunst.

Pilotregeling Nationaal Akkoord Amateurkunst gehonoreerd

Eind 2023 hebben we met bijna alle Gelderse cultuurcentra en andere partners de aanvraag Meedoen is de Kunst 2024 in opmaat naar een Nationaal Akkoord Amateurkunst ingediend. De regeling is bedoeld om bouwstenen op te halen voor dit akkoord in 2025. Onze gezamenlijke aanvraag is gehonoreerd en dat betekent dat we dit jaar met elkaar verder kunnen bouwen aan een stevige ondersteuningsstructuur voor cultuurbeoefening, regionale inbedding via de culturele centra en verduurzaming in beleid.

De aanvraag van vijf van de twaalf provinciale steunorganisaties is niet in behandeling genomen door het vroegtijdig bereiken van het subsidieplafond. De Raad van Twaalf (het landelijke samenwerkingsverband van provinciale steuninstellingen voor cultuureducatie en/of cultuurparticipatie) wil gelijke kansen voor alle inwoners in alle provincies in Nederland om amateurkunstondersteuning te versterken en heeft daarom het Fonds voor Cultuurparticipatie in een reactie op de ongelijke verdeling van de middelen gevraagd om samen te onderzoeken hoe dit doel toch bereikt kan worden.

Projectstructuur

In Meedoen is de Kunst werken we met een groot aantal partners samen in een projectstructuur die bestaat uit een stuurgroep met bestuurders van de centra voor de kunsten (VCG) en uit zogenaamde thematafels waarin cultuurverbinders (cultuurmakelaar, cultuurcoach, talentmakelaar, popmakelaar) deelnemen om bouwstenen te formuleren over onderwerpen als financiering, training & opleiding en communicatie.

Netwerkbijeenkomsten 

Ook in 2024 worden door verschillende centra voor de kunsten netwerkbijeenkomsten georganiseerd met als doel om informele cultuurbeoefenaars, formeel georganiseerde groepen, stichtingen, verenigingen en opkomende makers te inspireren, informeren en kennis te laten maken met lokale good-practises, fondsen, opleidingen & trainingen, ondersteuningsorganisaties en coaches op het gebied van amateurkunst. In april en mei waren netwerkbijeenkomsten in Culemborg, Zevenaar, Harderwijk en Ulft die door circa 160 deelnemers bezocht zijn. De bijeenkomsten genereren aanvragen voor crowdfunding, aanvragen voor de Gelderse Makersregeling, initiatieven voor samenwerkingen tussen nieuwe partijen als Leefbaarheidsalliantie en verenigingen en dorpshuizen. Jonge makers leren nieuwe partners kennen en de organiserende partijen verbreden en verdiepen hun netwerken. In het najaar worden nog twee netwerkbijeenkomsten georganiseerd.

meedoen is de kunst Culemborg 8 april 2024 (13 van 21).jpg

De netwerkbijeenkomst Culemborg op 8 april was drukbezocht. foto: Richard Brussen

Meedoen is de Kunst Zevenaar 15 apr '24 - Rogier Pelgrim image00019.jpeg

Tijdens de netwerkbijeenkomst in Zevenaar op 15 april trad Rogier Pelgrim op.

MeedoenisdeKunstHarderwijk22apr24.jpg

De netwerkbijeenkomst in Harderwijk tijdens de presentatie van Spectrum en Leefbaarheidsalliantie Gelderland.

MeedoenisdeKunstnetwerkbijeenkUlft2024.jpeg

De netwerkbijeenkomst in Ulft tijdens de presentatie van Pim Scheerder van het Cultuurfonds Gelderland.

Gelderse Makersregeling

 

Gelderse Makers uit alle kunstdisciplines konden tot eind juni 2023 bij het Cultuurfonds Gelderland een aanvraag doen voor het aangaan van een artistiek project, experiment en/of maakproces. In 2023 zijn 28 Gelderse makers met €130.000 ondersteund. Het zijn makers uit alle hoeken van Gelderland en werkzaam in verschillende cultuurdisciplines. Van beeldend kunstenaar tot podcastmaker. Lees hier meer over een aantal verschillende projecten. Van 1 april t/m 15 mei 2024 konden makers uit alle kunstdisciplines weer een aanvraag doen voor het aangaan van een artistiek project, experiment en/of maakproces. Tijdens de netwerkbijeenkomsten in april en mei zijn circa 15 aanvragen gedaan bij de Gelderse Makersregeling. 

Lees meer

 

Innovatiebudget Meedoen is de Kunst

 

Vanuit het innovatiebudget uit het programma Meedoen is de Kunst wordt door middel van matchfunding bijgedragen aan geselecteerde crowdfundingcampagnes uit Gelderland. Heb je als Gelderse maker, culturele instelling of amateurkunstvereniging een goed idee voor een project dat gaat over meedoen en samenwerken? Maar ontbreekt het aan financiële middelen? Lees dan verder of crowdfunding iets voor jou is. 

Scholingsaanbod: mensen, middelen en mogelijkheden

Voor amateurgroepen en makers is een scholingsaanbod ontwikkeld op het gebied van vrijwilligersmanagement, ondernemerschap en samenwerking.

Mogelijkheden: Als je blijft doen wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Of niet? Hoe zorg ik voor het voortbestaan van mijn vereniging, groep of organisatie vanuit een duurzame visie. Wie zijn wij als vereniging, groep of organisatie en waar willen we heen? Of hoe kunnen we innoveren en vernieuwen? Door bijvoorbeeld samen te werken met nieuwe partijen of andere professionals. Hoe zet ik mijn creatief vermogen in? In dit ondersteuningstraject gaan we aan de slag om je eigen specifieke vraag te formuleren en zoeken we samen de juiste professionals om je in dit traject te begeleiden en inspireren.

Ga naar: Een bloeiende vereniging in 10 jaar

Middelen: Op zoek naar geld om jouw project te financieren? Sluit dan aan bij de training fondsenwerving! We bespreken op interactieve wijze de verschillende financieringsbronnen en de voor- en nadelen van deze bronnen. Waar moet je bijvoorbeeld allemaal aan denken als je fondsen aanschrijft? De nadruk in deze training ligt op fondsenwerving, maar we laten ook andere mogelijkheden de revue passeren.

Ga naar: Training Fondsenwerving

Middelen: Heb jij een concreet idee waarvoor je wilt crowdfunden?  Of wil je meer weten over crowdfunding als financieringsvorm? Tijdens dit traject ontdek je welke projecten zich lenen en wat de uitdagingen zijn bij crowdfunding. Je krijgt handige tips, we kijken naar best practices en we werken samen aan de opzet van jullie eigen crowdfundingproject.  Ga naar: Crowdfunding voor verenigingen en makers: Doe het samen!

Middelen: Hoe kan ik als vereniging of organisatie meer cultureel ondernemen? Hoe benut ik meer duurzaam mijn maatschappelijk vastgoed? Welke subsidiemogelijkheden zijn er misschien voor een aanvullende fondsaanvraag, crowdfunding of sponsoring? Hoe maak ik daarvan gebruik en hoe maak ik meer impact? In dit scholingstraject gaan we op één avond met deze vragen aan de slag. We leren met elkaar én van elkaar!

Ga naar: Deel je dak!

  

Vragen?

Stuur een bericht naar Thomas van der Ham.

#Amateurkunst#cultuurbeoefening
Dit project is een samenwerking met alle Gelderse centra voor de kunsten en:
Dit project is een samenwerking met alle Gelderse centra voor de kunsten en:

Wil je nieuws en updates in je inbox?

Inschrijven voor nieuwsbrief