MENU
Menu
Sluiten

Vossenstraat 6 6811 JL Arnhem

[email protected]

026 3519029

Zo werkt CMK Gelderland

Scholen, culturele aanbieders en gemeenten werken samen aan beter cultuuronderwijs. Het Gelderse programma Cultuureducatie met Kwaliteit is opgebouwd vanuit de dagelijkse praktijk. Vanuit de klas dus, want daar gebeurt het. De provincie Gelderland en het Rijk financieren deze samenhangende aanpak om de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs te borgen. Dit programma, dat in 2013 begon, is sinds september 2021 opnieuw voor vier jaar voortgezet.

CMK 2021-2024 werkt aan:

 • Goede kunst- en cultuurlessen voor scholen, gemaakt door kunstvakdocenten en culturele aanbieders uit de omgeving, passend bij het lesaanbod en beleid van de school.  
 • Cultuureducatie voor scholen uit een cultuurarme omgeving of met een achterstandsscore. 
 • Deskundigheidsbevordering van leerkrachten en educatief medewerkers. 
 • Kennisdeling, zowel lokaal als regionaal. 
 • Doorstroming naar buitenschools kunst- en cultuuraanbod, om zo iedereen de kans te geven om te genieten van kunst en cultuur. 

Wat willen we in Gelderland?

Het accent ligt op kansengelijkheid. Waar je ook woont of op school zit, we werken aan goed cultuuronderwijs voor alle kinderen en jongeren in Gelderland. In het kader van kansengelijkheid onderzoeken we bovendien hoe we kinderen de kans kunnen geven aansluitend op binnenschoolse activiteiten door te stromen naar passend buitenschools aanbod. We kijken waar lokaal belangstelling is en of we hiervoor pilots kunnen ontwikkelen.

Route Cultuureducatie

De autonomie en ontwikkelvragen van de school komen in CMK 2021-2024 centraal te staan. Hiervoor ontwikkelde Cultuur Oost samen met 5 cultuurpunten een eenduidige, Gelderse werkwijze voor de begeleiding van scholen: de Route Cultuureducatie. Deze route is gebaseerd op ervaringen opgedaan in de afgelopen acht jaar CMK. Omdat de vraag van de school centraal staat en niet de route zelf, biedt dit ruimte voor eigen inhoud, lokaal opgedane expertise en een sterke focus op de individuele school. De school start na een intake vanuit de huidige situatie. Om inzicht te krijgen in waar je als school staat op het gebied van cultuureducatie en waar je binnen CMK 2021-2024 mee aan de slag wilt gaan, maken we gebruik van Evi 2.0, het instrument waarmee basisscholen cultuureducatie kunnen evalueren.

Meer over de Route Cultuureducatie       

Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

De school start na een intake vanuit de huidige situatie. Het maakt niet uit of je al eerder aan CMK deelnam, of een nieuwe school bent. Om inzicht te krijgen in waar je als school staat op het gebied van cultuureducatie en waar je binnen CMK 2021-2024 mee aan de slag wilt gaan, maken we gebruik van het landelijke instrument EVI. EVI brengt de volgende vier gebieden in kaart:

 • Visie (op cultuureducatie)
 • Deskundigheid (van alle betrokkenen bij cultuureducatie op school)
 • Samenhangend programma
 • Samenwerking (met je culturele omgeving)

De ontwikkelstappen verwerkt de school vervolgens in een eigen beknopt projectplan, dat de basis is voor CMK 2021-2024. Op basis van het projectplan ontvangt de school een financiële bijdrage voor de uitvoering ervan. De projectperiode duurt maximaal 4 jaar, met een tussenevaluatie van de benoemde ontwikkelwensen na twee jaar. Alle scholen worden begeleid, door een adviseur van Cultuur Oost, een cultuurpunt of een cultuurcoach. Hoe groot of hoe klein het projectplan is, hangt af van de ambitie van de school.

Leernetwerken

Binnen CMK 2021-2024 is kennisdeling een belangrijk speerpunt. Deze periode maken we kennisdeling mogelijk door leernetwerken per regio in te richten. Het doel is van en met elkaar te kunnen leren en zo ieders professionaliteit te versterken. We delen ervaring, kennis en expertise. Deze leernetwerken zijn voor de cultuurpunten en worden begeleid door een adviseur van Cultuur Oost. Vragen van de cultuurpunten staan centraal en de leernetwerken komen 2 tot 3 keer per jaar bij elkaar. Er zijn vier leernetwerken:

 • Regio Rivierenland
 • Regio Arnhem Nijmegen
 • Regio Achterhoek-Oost, Achterhoek-West & Achterhoek-Noordwest
 • Regio Veluwe

Welke scholen kunnen meedoen?

 

Alle basisscholen in Gelderland kunnen deelnemen aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Scholen in de gemeenten Arnhem, Apeldoorn, Ede en Nijmegen doen mee via het CMK-programma in hun eigen stad.   

Wil je meedoen?  

 

Heb je interesse in deelname aan CMK, neem dan contact op met het cultuurpunt in jouw gemeente of met Cultuur Oost. Daarna start het traject met een intakegesprek. Je kunt als zelfstandige school deelnemen of met een groep scholen van een schoolbestuur.   

CMK downloads en inspiratie

    

Wil je nieuws en updates in je inbox?

Inschrijven voor nieuwsbrief