MENU
Menu
Sluiten

Vossenstraat 6 6811 JL Arnhem

[email protected]

026 3519029

Route Cultuureducatie

Scholen bepalen binnen CMK 2021-2024 zelf hoe ze willen groeien in cultuureducatie. Met vijf cultuurpunten maakte Cultuur Oost hiervoor een Gelders stappenplan om scholen zo goed mogelijk te begeleiden: de Route Cultuureducatie. Ervaringen opgedaan in de eerste acht jaar CMK vormen de basis van dit stappenplan. Omdat de vraag van de school centraal staat, is er ruimte voor eigen inhoud en lokaal opgedane expertise. De route geeft houvast en biedt een overzicht van de stappen op weg naar cultuureducatie met kwaliteit. 

Gelderse werkwijze voor scholen 

Scholen bepalen binnen CMK 2021-2024 zelf hoe ze willen groeien in cultuureducatie. Met vijf cultuurpunten maakte Cultuur Oost hiervoor een Gelders stappenplan om scholen zo goed mogelijk te begeleiden: de Route Cultuureducatie. Ervaringen opgedaan in de eerste acht jaar CMK vormen de basis van dit stappenplan. Omdat de vraag van de school centraal staat, is er ruimte voor eigen inhoud en lokaal opgedane expertise. De route geeft houvast en biedt een overzicht van de stappen op weg naar cultuureducatie met kwaliteit. 

Stappen binnen de route

 

De eerste drie stappen (intake, Evi 2.0 en routegesprek) van de Route Cultuureducatie zijn voor iedereen gelijk. Tijdens de intake stemmen school en cultuurpunt verwachtingen zo helder mogelijk met elkaar af. Vervolgens onderzoekt de school met de digitale vragenlijst Evi 2.0 waar ze nu staan op het gebied van cultuureducatie en hoe ze verder willen. Door Evi eens per (twee) jaar in te vullen bouwt de school een dossier op waarin de ontwikkeling van het cultuuronderwijs te zien is. De vragenlijst bevat vier onderwerpen: visie, programma, deskundigheid en samenwerking. 

 

In het routegesprek bepaalt de school vervolgens waar ze naar toe willen en welke stappen ze daarvoor gaan zetten. De onderwerpen visie, programma, deskundigheid, samenwerking en de samenhang hiertussen vormen daarvoor de basis. De ontwikkelstappen verwerkt de school vervolgens in een eigen beknopt projectplan dat de basis is voor CMK 2021-2024. Op basis van het projectplan ontvangt de school een financiële bijdrage voor de uitvoering ervan. De projectperiode duurt maximaal 4 jaar, met een tussenevaluatie van de benoemde ontwikkelwensen na twee jaar. Een cultuurpunt begeleidt elke school in de route. Zij gaan in gesprek en maken samen afspraken, met als doel te komen tot een koers die past bij de ambities en mogelijkheden van de school.

Route Cultuureducatie is een initiatief van Cultuur Oost en Muzehof Centrum voor de Kunsten, Cultuurbedrijf RIQQ, Cultuurplein Noord Veluwe, Cultuurkust en Amphion Cultuurbedrijf.  

Naar de website van Route Cultuureducatie

 

#CMK#Cultuureducatie
Dit project is een samenwerking met
Dit project is een samenwerking met

Wil je nieuws en updates in je inbox?

Inschrijven voor nieuwsbrief