MENU
Menu
Sluiten

Vossenstraat 6 6811 JL Arnhem

[email protected]

026 3519029

Convenanten cultuur en onderwijs

Cultuuronderwijs is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen, culturele instellingen en overheden. Met een lokaal convenant cultuureducatie maak je samen concrete afspraken over tijd, ruimte en middelen. Deze afspraken sluiten zoveel mogelijk aan bij bestaande structuren, zoals een Lokaal Educatieve Agenda (LEA). Daarnaast ligt verbinding met cultuureducatie buiten school, participatie en talentontwikkeling voor de hand.

Goed cultuuronderwijs voor ieder kind

Een convenant geeft richting aan vragen als:

  • Welke kwaliteit en ambitie beogen we met cultuuronderwijs?
  • Welke consequenties heeft dat voor de culturele infrastructuur?
  • Welke taakverdeling zien we graag?
  • En hoe doen we dat dan, concreet?

Kortom: goed cultuuronderwijs begint met een goed gesprek! Cultuur Oost begeleidt gemeenten in Gelderland bij de totstandkoming van een convenant.

Convenant Cultuureducatie Arnhem met 8 jaar verlengd Sinds 2015 hebben onderwijsbesturen, culturele instellingen en de gemeente Arnhem zich ingezet voor kwalitatief cultuuronderwijs dat bijdraagt aan gelijke kansen voor alle jongeren in de stad. Samen vormen ze een gouden driehoek die de basis heeft gelegd voor deze vernieuwde samenwerking. Op 7 september 2023 werd het gloednieuwe convenant ondertekend door wethouder Nermina Kundić namens gemeente Arnhem, Sylvia Veltmaat namens Flores Onderwijs, Peter Dooijeweerd namens Delta Scholengroep, Hennie Loeffen namens De Onderwijsspecialisten, Teus Eenkhoorn namens alle PR8cultuurinstellingen en Jenny Doest namens Rozet | taal, kunst en erfgoed.

Bijna alle basisscholen in Arnhem hebben al kennisgemaakt met de rijke culturele infrastructuur van de stad via het PR8cultuurprogramma. Een groot aantal scholen is actief bezig met het verder integreren van cultuureducatie in hun onderwijsvisie, en sommigen hebben zelfs al een leerlijn cultuureducatie in hun programma geïntegreerd. Dit nieuwe convenant gaat echter verder dan alleen het primair onderwijs. Het omvat ook de ambitie om cultuureducatie in de voorschoolse periode en het voortgezet onderwijs te integreren. Hierbij wordt de samenwerking tussen onderwijs en het culturele veld versterkt.

convenant cultuureducatie arnhem 2023.jpeg

Het convenant cultuureducatie Arnhem werd op 7 september 2023 ondertekend.

Lokaal convenant cultuureducatie Oost Gelre Maandagavond 5 juni 2023 vond bij Lokalen Lichtenvoorde de eerste netwerkbijeenkomst plaats voor de kunst- en cultuursector in de gemeente Oost Gelre. Tijdens de netwerkavond werd het Lokaal convenant cultuureducatie tussen alle basisscholen in Oost Gelre en de gemeente ondertekend. De basisscholen richten vanaf september 2023 hun cultuuronderwijs in via cultuurmenu’s. Wethouder Schutten: “Het idee is dat kinderen in alle groepen via de cultuurmenu’s in aanraking komen met de verschillende disciplines van kunst en cultuur. Zoals dans, muziek, beeldende kunst, drama, literatuur, media en erfgoed. Dat is natuurlijk heel divers. Culturije gaat als cultuurpunt voor de basisscholen, de scholen hierin begeleiden. Hierdoor worden de leraren ontlast. Een mooie samenwerking!”

convenantcultuureducatie-KunstenCultuurinOostGelre_5juni2023_fotoRickMellink.jpg

Ondertekening Convenant cultuureducatie in Oost Gelre. foto: Rick Mellink

Convenant cultuureducatie 2023 Gemeente Montferland In het Barghse Huus in ‘s-Heerenberg is op 13 maart 2023 het convenant Cultuur en Onderwijs ondertekend, waarmee scholen, culturele instellingen, de kinderopvang en de gemeente Montferland cultuuronderwijs willen versterken. Het betekent onder meer dat alle Montferlandse kinderen dit jaar naar een dansvoorstelling gaan.

#Advies & beleid#Cultuureducatie

Wil je nieuws en updates in je inbox?

Inschrijven voor nieuwsbrief