MENU
Menu
Sluiten

Vossenstraat 6 6811 JL Arnhem

[email protected]

026 3519029

Vanuit een visie en voldoende middelen zorgen voor cultuur op school

Waar zet een school op in bij cultuureducatie en hoe wordt dit financieel aangepakt? Directeur Christine van Mullem en leerkracht Stijn Maresch van Daltonbasisschool De Borgwal in Bemmel vertellen over hun keuzes bij cultuureducatie. Onder het interview zijn financiële tips te lezen van Sander Spaan van Clink!, het cultuurpunt dat De Borgwal ontzorgt.  

Elke week cultuur

Leerlingen zo breed mogelijk opleiden, dat is de visie van De Borgwal. Cultuur hoort daar uiteraard bij. “Er wordt de laatste tijd veel gehamerd op taal, rekenen en lezen”, zegt directeur en ICC’er Christine van Mullem, “maar er is meer dan alleen schriften en boeken. Bij een theatervoorstelling gaat het ook om taal. Daarmee geef je leerlingen bovendien een ervaring die ze nooit zullen vergeten. Sommige kinderen krijgen van huis uit niets van cultuur mee. Dan is school de enige toegang.”   Elke week komen de kinderen van De Borgwal in aanraking met cultuur, legt leerkracht en ICC’er Stijn Maresch uit. “We hebben al jaren een vakdocent muziek op school en sinds kort een vakdocent creatief, die meer doet dan knutselen. Denk aan stopmotionfilmpjes, fotografie en het inzetten van nieuwe media. Deze twee leerkrachten wisselen elkaar af; de ene week krijgen de kinderen muziek, de andere week creatief.” 

‘Cultuurdagen’ en thema’s

Daarnaast doet de school vijf keer per jaar mee aan de Cultuurdagen, waarbij leerlingen deelnemen aan workshops beeldende vorming en aan dans-, theater- en muziekactiviteiten. Ook bezoeken de klassen regelmatig een voorstelling. “Hierbij wordt in de eerste plaats gelet op verscheidenheid”, vertelt Stijn. “De ene keer gaat het om poppentheater, de ander keer om klassieke muziek, weer een andere keer om dans.” De school werkt vanuit de thematische zaakvakmethode TopOntdekkers. In twee jaar komen twaalf thema’s aan bod, waarbinnen verschillende schoolvakken – zoals cultuur – samenvloeien. De afgelopen tijd stond de vogel centraal. “De kinderen hebben een grote vogel gemaakt van afvalmateriaal,” legt Christine uit. “Zo’n opdracht behelst allerlei vakgebieden, zoals biologie, burgerschap, creatief en cultuur.” 

 

Cultuurplan

Aan de basis van de activiteiten op De Borgwal staat een cultuurplan. De thema’s van TopOntdekkers vormen daarbinnen de leidraad. De visie op cultuureducatie is aan deze thema’s gekoppeld. “Het gaat niet hap snap bij ons”, zegt Christine, “maar we zijn ook niet volledig rigide met de thema’s. We maken gebruik van de mogelijkheden die we krijgen. Als we ineens op korte termijn gratis een voorstelling kunnen bezoeken die niet helemaal bij het thema past, dan pakken we die kans. Het gaat er ook om dat ze veel ervaren.” 

 

De school onderhoudt voor het cultuurplan het hele jaar door nauw contact met cultuurpunt Clink! (Cultuureducatie in Lingewaardse Kernen). “We hebben een start- en een evaluatiegesprek. Gedurende het hele jaar blijven we elkaar spreken.” 

Financiën 

Voor de financiering van al deze culturele activiteiten zet de school onder meer de lumpsum in. Ook maakt De Borgwal gebruik van CMK, daarbij gaat het om 12 euro per leerling. Cultuurpunt Clink! zorgt hierbij voor ondersteuning. Christine: “Om ons cultuurplan te kunnen uitvoeren, gooien we al onze geldstromen voor cultuur op een grote hoop. Zowel geld uit onze eigen begroting als gelden van buitenaf. Sander Spaan van Clink! helpt ons om bepaalde gelden binnen te krijgen en regelt de financiën. In het verleden hebben we weleens zelf stichtingen aangeschreven, maar dat is tijdrovend. Sander weet goed hoe hij het moet aanpakken en is transparant. Ook kent hij alle vakleerkrachten in de omgeving die hij aan ons kan koppelen. Daarin worden we ontzorgd.” 

De Borgwal maakt verder gebruik van andere middelen om ruimte te geven aan cultuureducatie. Zo kan de vakdocent muziek gefinancierd worden via de werkdrukmiddelen. De vakdocent creatief geeft ook gymles en wordt betaald vanuit lumpsum. Christine en Stijn hebben via Cultuur Oost (voorheen Cultuurcollege) een opleiding gedaan tot ICC’er, dit werd bekostigd vanuit het scholingsbudget.

Gedragen door het hele team

Bij cultuureducatie is het nodig dat alle leerkrachten van de school er vol voor gaan, geven Christine en Stijn aan. “Wij vinden het bij De Borgwal allemaal belangrijk”, zegt Stijn, “en dan werkt het ook.” Christine: “Het moet gedragen worden door het hele team. Je kunt niet alles bij de ICC’ers neerleggen. Als andere leerkrachten niet meedoen, heeft het geen zin.” 

Scholen die meer met cultuur willen gaan doen, mogen contact opnemen of een keer komen kijken bij De Borgwal.

Financiële tips van Sander Spaan (Clink!)

Convenant en Kunstmenu

“Met verschillende partijen binnen de gemeente Lingewaard is een convenant cultuureducatie gesloten. Hierin is een aantal zaken verankerd. Een voorbeeld is het Kunstmenu. Elke school krijgt en kiest voor elke groep in ieder geval één voorstelling of workshop per schooljaar. Financiering hiervan gebeurt bovenschools, vanuit het schoolbestuur. Dit is 8,50 euro per leerling. De gemeente draagt bij door de gekapitaliseerde uren van Clink! te bekostigen. Het menu wordt elk jaar opnieuw samengesteld.” 

 

CMK

“De budgetten voor CmK bieden een mooie aanvulling voor een school om verder te bouwen aan cultuureducatie. Vanuit Clink! spreken we elke school en we weten wat hun beleid is op gebied van kunst en cultuur. Dromen en wensen zijn naar ons uitgesproken. Zo bepalen we samen met de ICC’er jaarlijks de invulling. Het beschikbare CmK-budget (12 euro per leerling) wordt hiervoor ingezet, soms aangevuld met andere budgetten.” 

 

Werkdrukmiddelen “Scholen worden steeds enthousiaster om met ‘eigen middelen’ een kunstvakdocent via Clink! in te zetten. Dit kunnen ze bijvoorbeeld doen door de werkdrukmiddelen aan te wenden. Wij putten uit ons netwerk de vakdocent die het beste past bij de school. Door deze docent in te zetten, krijgt de eigen groepsleerkracht meer adem in zijn of haar lesprogramma.”

 

Fondsen en partijen

“Er zijn landelijk en lokaal veel fondsen en partijen te benaderen voor subsidie. Je moet wel het juiste fonds weten te vinden en het kost tijd om projecten op te zetten. De financiering is vaak eenmalig, dus dat betekent dat je veel aan het hoppen bent: van project naar project, en van een stichting naar een lokaal fonds. Bij Clink! nemen we deze taak op ons en laten we scholen hiervan meeprofiteren. Zo beschikten we afgelopen jaar over een budget voor Méér Muziek in de Klas waarmee we ook veel mooie muziek op school hebben gebracht. Het budget is aangevuld met subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Daarnaast droegen verschillende lokale partijen bij, zoals de bibliotheek en de lokale ondernemersvereniging. Met hen vullen we projecten gezamenlijk in. Het betrekken van meerdere partijen werkt uitstekend. Door de samenwerking met lokale partijen wordt kunst en cultuur steeds meer gezien in de gemeente en niet alleen op school.” 

 

Altijd een manier om te financieren

“Continuering van activiteiten is soms een uitdaging, je moet altijd laten zien dat het geld kost. Maar als je goede ideeën hebt, is er altijd wel een manier om deze te financieren. Wij ondersteunen daarbij graag. Het is steeds van belang om aan de inhoudelijke vraag van de school te voldoen, zodat er een confettikanon af kan gaan. De financiële verantwoording aan de subsidieverstrekker ligt bij ons.”

Cultuurpunten die geïnteresseerd zijn in het verhaal en de aanpak van Clink! kunnen hier terecht.

tekst: Willem Claassen

#Cultuureducatie

Wil je nieuws en updates in je inbox?

Inschrijven voor nieuwsbrief