MENU
Menu
Sluiten

Vossenstraat 6 6811 JL Arnhem

[email protected]

026 3519029

De investering in talentmakelaarschap

De talentmakelaars die nu in de provincie Gelderland aan het werk zijn, worden op verschillende manieren gefinancierd. We zetten hieronder de financieringsmogelijkheden op een rij. In alle gevallen gaat het om gemeenschapsgeld en in de meeste gevallen zijn het eenmalige gelden, voor enkele jaren.

Vormen van financiering 

 

Het zou natuurlijk fantastisch en enorm waardevol zijn wanneer de talentmakelaars een vaste waarde gaan innemen in het culturele veld en ook op basis van meerjarenfinanciering aangesteld worden. Daarom is het van groot belang dat talentmakelaars in hun werkveld aansluiten bij de algemene doelstellingen voor cultuureducatie of -participatie van de gemeente of de culturele instelling waar ze werkzaam zijn. Dan is de kans het grootst dat hun inzet verduurzaamd wordt. 

 

Provinciale investering in de regio 

In alle 7 Gelderse regio’s wordt in de jaren tot medio 2025 geïnvesteerd in de culturele infrastructuur door middel van regiogelden. Een subsidieregeling, ingezet door provincie Gelderland, die ervoor moet zorgen dat de culturele sector versterkt kan worden na de moeilijke coronajaren. In sommige regio’s, bijvoorbeeld in de Achterhoek, zijn deze gelden deels besteed aan talentmakelaars. Het voordeel van deze financieringsstroom is dat de talentmakelaars vrije ruimte en ontwikkelingsmogelijkheden krijgen: zo lang het werk dat ze doen bijdraagt aan de culturele infrastructuur in de regio is het goed. Het nadeel van deze manier van financieren is dat het enkel provinciaal geld is. Een extra geldstroom en ook nog eens tijdelijk. Het is dus de vraag of en hoe de aanstellingen in de toekomst gefinancierd worden. Met een korte en/of tijdelijke aanstelling wordt veel tijd besteed aan opbouwen, en valt de opgedane kennis en het opgebouwde netwerk van een talentmakelaar weer weg met het verlopen van een functie. Inzetten op een langdurige aanstelling wordt daarom sterk aangeraden: dit geeft talentmakelaars de mogelijkheid om duurzame impact te maken.

 

Gemeente én provincie investeren

De provincie investeert al langer in de regionale samenwerking via cultuur- en erfgoedpacten. Deze pactregeling is een matchingsregeling: elke gemeentelijke investering wordt door de provincie verdubbeld. Dit stimuleert de betrokkenheid van de gemeente(ambtenaar) en heeft dus als voordeel dat bestedingen uit deze pacten moeten matchen met de regionale én lokale ambities op het gebied van cultuurbeleid. Bovendien heeft de provincie de doelstelling de cultuur- en erfgoedpacten in stand te houden. In de Stedendriehoek is bijvoorbeeld recent een talentmakelaar (onder de noemer popmakelaar) aangesteld specifiek via deze pactgelden. 

 

Gemeentelijke investering

Steeds meer gemeenten stellen cultuur- en talentmakelaars aan. Zij worden in veel gevallen mede door het Rijk gefinancierd via de BRC: Brede Regeling Combinatiefuncties. De BRC is vanaf 2023 opgegaan in een bredere uitkering vanuit het rijk aan gemeenten: de brede SPUK. Dat is een brede uitkering waarin nadrukkelijk samenwerking wordt gezocht tussen sport, cultuur en het sociaal domein.

Via de BRC regeling betaalt het Rijk 40% van de kosten van de inzet van combinatiefunctionarissen (FTE). Het is aan de gemeente om de andere 60% te realiseren. Bijvoorbeeld met eigen middelen of in cofinanciering met bijvoorbeeld culturele of welzijnsorganisaties.

Er is ruimte voor zes profielen in de BRC, waarvan één geldt voor cultuur; de cultuurcoach. Onder het profiel van cultuurcoach kan ook worden verstaan: talentmakelaar, cultuurmakelaar, cultuurscout, cultuuradviseur, etc. Om gemeenten houvast te bieden, zijn er in april per profiel voorbeeld-functieprofielen opgesteld.

 

Bekijk de voorbeeld-functieprofielen

 

De profielen zijn slechts een richtlijn. Het belangrijkste is dat de cultuurcoach als intermediair bijdraagt aan de doelen die de gemeente voor de brede SPUK heeft gesteld, of in haar lokale cultuurnota heeft vastgesteld. Ook talentmakelaars kunnen dus vanuit de brede SPUK worden gefinancierd. 

 

Investeren als culturele instelling

Culturele instellingen die meer willen weten over De Brede SPUK, kunnen hun vragen het best stellen aan de lokale cultuurambtenaar. Heb je behoefte aan onafhankelijk advies? Neem contact op met Liza Westendorp.

Meer weten over talentmakelaars? Stel je vraag aan Celia Okoro

#Jongerencultuur#Gemeenten#Advies & beleid

Wil je nieuws en updates in je inbox?

Inschrijven voor nieuwsbrief