MENU
Menu
Sluiten

Vossenstraat 6 6811 JL Arnhem

[email protected]

026 3519029

De talentmakelaars van Gelderland

De jonge makers van nu zijn de artiesten die over enkele jaren op de grote podia van Nederland staan, als muziekdocent nieuwe muzikanten inspireren of ons bewegen met hun muzikale creaties. Om hen te ondersteunen is een veelvoud aan hulpmiddelen te vinden. Workshops, cursussen, oefenruimtes, kennisbanken, amateurpodia en regelingen voor beginnende artiesten bieden muzikanten en artiesten de kans om te groeien in hun makerschap. De weg naar deze ondersteuning is voor jonge makers echter niet altijd even goed zichtbaar of bereikbaar. De 12 talentmakelaars van Gelderland, banen voor hen de weg. 

Een investering in sterke jongerencultuur

 

In verschillende steden, dorpen en regio’s door Gelderland heen zijn talentmakelaars actief. Zij bewegen tussen informele muzieknetwerken, jongeren en de lokale culturele infrastructuur in, om te zorgen dat talenten zoveel mogelijk kunnen genieten van en groeien in cultuurbeoefening. Wat houdt de rol van een talentmakelaar binnen het provinciale en lokale culturele veld in en wat betekenen zij voor jonge muzikanten en artiesten? In gesprek met 6 talentmakelaars verkent Cultuur Oost het antwoord op deze vragen.

 

Wat doen talentmakelaars en waarom? 

Talentmakelaars vervullen een brede functie. ‘Jonge muzikanten helpen met het vinden en bereiken van hun dromen’, geeft Joost Fokkema (talentmakelaar Urban in Harderwijk) als de invulling van zijn rol. ‘We werken mee aan alles wat daarmee gepaard gaat: van het helpen met nummers uitbrengen en podia vinden of creëren voor artiesten, tot het adviseren op fondsenwerving.’ Veelal hebben talentmakelaars zelf ervaring in de muziekwereld. Vanuit hun expertise begeleiden en adviseren ze jonge makers in hun artistieke ontwikkeling. Met spreekuren, kennisbanken en persoonlijke begeleiding geven ze zo gehoor aan de tientallen vragen die ze wekelijks binnenkrijgen over het creëren, professionaliseren en delen van muziek. 

 

Naast hulp bij artistieke ontwikkeling hebben veel muzikanten behoefte aan ondersteuning bij de zakelijk en organisatorische facetten; van fondsen werven voor nieuwe projecten tot zich verbinden aan culturele instellingen en podia of het doorgronden van de juridische aspecten van artiest-zijn. Ook hierbij bieden talentmakelaars ondersteuning. Door middel van de verbinding met de lokale culturele infrastructuur die ze ontwikkelen, kunnen zij jonge makers in contact brengen met andere ondersteunde partijen. Dankzij hun kennis en netwerk bieden ze talenten de kans om meer of beter gebruik te maken van de formele culturele infrastructuur. Deze hulp kan voor jonge makers een enorm verschil maken, benadrukt Erik Ramaker (talentmakelaar pop in Ulft): ‘Zonder talentmakelaars is die formele infrastructuur vaak te groot en moeilijk om te benutten. Subsidies vormen bijvoorbeeld een woud van mogelijkheden. Het is enorm jammer als je niet weet dat het er is. Professionele muzikanten die ik nu spreek zeggen ‘hadden wij dit maar gehad in onze beginperiode’’. 

 

Manana Manana PoppuntGLD fotoSzaar 7L4A2164.jpeg

Mañana Mañana Festival - Poppunt Gelderland, foto: Szaar

Naast het artistieke en zakelijke deel, heeft talentmakelaarschap ook een maatschappelijke kant. De talentmakelaars hebben een duidelijk begrip van het cultureel vermogen van muziek. Ze zetten zich daarom ook in om jongeren van verschillende leeftijden en achtergronden met muziek kennis te laten maken. Door scholen, jongerencentra en de reclassering te betrekken bij hun werk, bieden de talentmakelaars diverse jongeren de kans zelf muziek te maken. ‘We geven jongeren mogelijkheden en daarmee motiveren we ze. Zo krijgen ze perspectief, want ze zien hoe ze hun kwaliteiten en creativiteit in kunnen zetten voor bijvoorbeeld het maken van muziek. Ze verbinden zich in het proces ook met mensen met dezelfde passies en interesses. Muziek is voor mij daarom een kunst én een tool’, vertelt Aziz (talentmakelaar urban in Nijmegen). 

Vanuit lokale kracht

De behoeftes en vragen van jonge artiesten, en het culturele veld waar zij zich in ontwikkelen, kunnen er in elke regio of gemeente anders uit zien. ‘In de steden is het veel normaler om te rappen en met hiphop bezig te zijn. Dat is in de Achterhoek nog wat minder, dus veel jongeren doen het alleen en zijn daarom minder zichtbaar’ legt Jesse Klein Entink (talentmakelaar Urban in de Achterhoek) uit. ‘Ook is de Achterhoek een grote regio. De informele infrastructuur bestaat hier nog veel uit eilandjes in verschillende dorpen.’ Doordat talentmakelaars lokaal worden ingezet, hebben ze een goed overzicht en netwerk, en zijn bekend met de ontwikkelingen in de lokale culturele infrastructuur. Zij kunnen goed inspelen op de behoeften in hun regio door samenwerking met relevante partijen. Op hun eigen speelveld ontwikkelen ze een aanpak die werkt voor hun regio of gemeente. ‘Door jonge hiphop talenten in de Achterhoek zelf bij elkaar te brengen, worden ze meer zichtbaar voor elkaar en het culturele veld in de Achterhoek. Het biedt kansen en schept verbinding, en dat maakt die artiesten blij. Het geeft het dorp ook iets om trots op te zijn’, vertelt Klein Entink over zijn aanpak vanuit Winterswijk. 

 

Hoewel de regio’s en gemeenten van elkaar verschillen, bouwen de talentmakelaars ook gemeenschappelijke kennis op. ‘De toon of de partij kan anders zijn, maar heel veel vragen die we krijgen, zijn voor ons allemaal hetzelfde. Er zitten detailverschillen in, maar het heeft dezelfde essentie’ vertelt provinciaal talentmakelaar Imke Loeffen. De ervaring die talentmakelaars opdoen in de praktijk en de succesvolle projecten die ze ontwikkelen worden daarom onderling gedeeld in het netwerk van talentmakelaars. De drie provinciale talentmakelaars van Gelderland zijn hierin de verbindende factor. Vanuit Poppunt Gelderland verbinden zij lokale talentmakelaars met elkaar, en leggen ze de verbinding met andere provincies. Zo creëren de talentmakelaars onderling een talentketen voor muzikanten die door heel Gelderland loopt en naar een landelijk niveau gebracht kan worden. 

Growe_30nov_Gridsize_Watermerk-12.jpg

Open Mic Night GROWE - Poppunt Gelderland

 

Een brede investering

Voor zowel de jonge makers, als het lokale culturele veld zijn talentmakelaars van enorme waarde. De talentmakelaars van Gelderland werken vanuit een gezamenlijke kracht ieder aan een sterke verbinding tussen informele netwerken, bestaande uit jonge muzikanten en andere creatievelingen, en de culturele infrastructuur op lokaal niveau. Ze creëren een omgeving waarin jong talent binnen de eigen regio wordt ondersteund door- en wordt verbonden met de culturele infrastructuur. Dit jonge talent geeft evenzeer terug aan de regio, door anderen te inspireren en kennis te laten maken met hun kunstuitingen. Op deze manier wordt een omgeving gecreëerd die kunst en cultuur bevordert. Het talentmakelaarschap bouwt zo een betrokken en verbonden ecosysteem voor cultuurbeoefening en innovatie op.  

 

De inzet op langdurig en duurzaam talentmakelaarschap in een regio, stad of dorp biedt kortom niet alleen voordelen voor jong talent door het stimuleren van groei en kansen, maar draagt ook bij aan de verbinding, sociale ontwikkeling, verjonging en innovatie van de regio als geheel. 

 

‘We stimuleren talent in de regio, zodat er lokaal meer activiteiten plaatsvinden en muziekmakers zich verder kunnen ontwikkelen. Zonder dat ze hiervoor weg moeten trekken naar de Randstad. Zo werken we aan een bruisende muziekscene in onze provincie en zorgen we dat Gelderland over 5 of 10 jaar ook muzikale helden heeft.’ Imke Loeffen (Provinciaal talentmakelaar Poppunt Gelderland) 

Talentmakelaars GLD Kaart nov2023.jpg

Talentmakelaars in Gelderland - kaart situatie november 2023

In contact komen met een Gelderse talentmakelaar?

Bekijk het netwerk op de website van Poppunt Gelderland.

Lees meer: Het instellen van een talentmakelaar: een opdracht met impact

Lees meer: De investering in talentmakelaarschap

Meer weten?

Neem contact op met Celia Okoro

Valkhof Festival PoppuntGLD foto Szaar 7L4A0504.jpg

Valkhof Festival - Poppunt Gelderland, foto: Szaar

#Jongerencultuur#gemeenten#Advies & beleid#Netwerken

Wil je nieuws en updates in je inbox?

Inschrijven voor nieuwsbrief