MENU
Menu
Sluiten

Vossenstraat 6 6811 JL Arnhem

[email protected]

026 3519029

Het instellen van een talentmakelaar: een opdracht met impact

De jonge makers van nu zijn de artiesten die over enkele jaren op de grote podia van Nederland staan, als muziekdocent nieuwe muzikanten inspireren of ons bewegen met hun muzikale uitingen. Om hen te ondersteunen is een veelvoud aan hulpmiddelen te vinden. Workshops, cursussen, oefenruimtes, kennisbanken, amateurpodia en regelingen voor beginnende artiesten bieden deze muzikanten de kans om te groeien in hun makerschap. De weg naar deze ondersteuning is voor de jonge makers echter niet altijd even goed zichtbaar of bereikbaar. Twaalf talentmakelaars van Gelderland, banen voor hen de weg.

De meerwaarde van talentmakelaars

In gesprek met vijf talentmakelaars, werkzaam in verschillende gemeenten en regio’s in Gelderland, onderzoekt Cultuur Oost de meerwaarde van talentmakelaars in het Gelderse culturele veld. Hoe geef je als gemeente of culturele instelling goed vorm aan deze brede functie? Welke afwegingen moeten worden gemaakt? En hoe kan een talentmakelaar optimaal te werk gaan om jonge makers in hun gemeente of regio te ondersteunen en te stimuleren?

De rol van talentmakelaars is erg breed. Een greep uit de taken die een talentmakelaar uitvoert:

  • In kaart brengen van en relatie opbouwen met alle relevante spelers in de lokale en regionale culturele infrastructuren (denk aan: podia, speelplekken, jongerenwerkers, muzikanten, popscholen, informele muzieknetwerken, opkomende artiesten en muziekmakers);
  • Talent individueel ondersteunen op organisatorisch, zakelijk en artistiek-inhoudelijk vlak;
  • Realiseren van regiobrede (laagdrempelige) speelplekken en muziekactiviteiten;
  • Kennis opbouwen in het provinciale netwerk van talentmakelaars;
  • Jongeren in contact brengen met muziekbeoefening

Dit alles in dienst van de primaire taak: het ondersteunen en stimuleren van opkomend talent, wat zowel adviserend als uitvoerend werk vraagt.

Wat heeft een talentmakelaar nodig, om zo effectief en impactvol mogelijk te werken?

- Een duurzame aanstelling (3-5 jaar)

Veel van de huidige talentmakelaars zijn de eerste in hun rol. Ze hebben tijd nodig om deze rol in hun regio of gemeente vorm te geven en relaties op te bouwen met jongeren en het culturele veld. Een aanstelling van 3-5 jaar stelt talentmakelaars in staat om duurzame impact te creëren. Het geeft ze de mogelijkheid om communities te creëren en blijvende verbindingen te leggen tussen muzikanten en het lokale culturele veld. Met een korte aanstelling wordt veel tijd besteed aan opbouwen, en valt de opgedane kennis en het opgebouwde netwerk weer weg met het verlopen van een functie. 

 

'Bands, producers, dj's, songwriters en hiphopacts verzamelen zich juist op zolderkamers, in oefenruimtes, cafés, (thuis)studio's of andere plekken, onder de radar. De talentmakelaars zijn precies daar waar het gebeurt en kunnen deze onzichtbare netwerken in kaart brengen, om vanuit daar muzikanten in contact te brengen met fondsen, speelplekken, kennis, netwerk en andere faciliteiten in de buurt. Het inventariseren en overdraagbaar maken van deze kennis kost tijd, maar levert enorm veel op qua verbinding en levendigheid.'  Imke Loeffen (Provinciaal talentmakelaar Poppunt Gelderland)

- Een aanstelling van minimaal 16 uur

Met een aanstelling van 8-16 uur wordt een talentmakelaar gedwongen om keuzes te maken. Inzetten op groeiende talenten kan betekenen dat het signaleren van nieuw talent minder aandacht krijgt. Uren die worden besteed aan verbinden met het formele netwerk betekenen minder tijd voor het opbouwen van relaties met de talenten zelf. Om een talentmakelaar in staat te stellen voldoende tijd te besteden aan alle onderdelen van diens takenpakket is minimaal 16 uur vereist.  

 

- Een projectbudget voor directe ondersteuning

Wanneer talentmakelaars een budget tot hun beschikking hebben om hun rol uit te voeren, creëert dit meer tijd voor de directe ondersteuning van jong talent. Ze kunnen hiermee niet alleen aansluiten bij het aanbod van het lokale culturele veld, maar dat veld ook verrijken met eigen initiatieven op basis van de behoefte van de jonge artiesten en muzikanten in hun netwerk. 

 

'Groeien als jonge maker gaat niet alleen over het opdoen van kennis, maar ook om ervaring opdoen in de praktijk. Als talentmakelaars creëren wij waar nodig daarom zelf podia voor jong talent, met fair pay voor de artiesten. Deze avonden zijn ook waardevol om meer energie te brengen naar de regio’s en gemeenten.' Erik Ramaker (Talentmakelaar pop in Ulft)

- Verbinding tussen jongeren en de culturele infrastructuur

Juist voor meer onbekende scenes en genres is een talentmakelaar waardevol. Een genre als ‘urban’ is in de Achterhoek bijvoorbeeld minder bekend. Hierdoor zijn er minder beschikbare podia, workshops, cursusmogelijkheden en optredens van inspirerende artiesten voor opkomende artiesten die in dit genre actief zijn. Het genre hiphop ervaart in dit geval minder verbinding met en minder ondersteuning van de culturele infrastructuur. Een talentmakelaar kan vanuit diens verbinding met de lokale culturele infrastructuur signaleren wat jong talent nodig heeft en de schakel zijn tussen cultuuraanbieders en deze jongeren. Zo krijgt talent dat actief is in urban culture meer mogelijkheden om te groeien, en kan de culturele infrastructuur meegroeien met behoeftes uit het veld. 

- Een informeel netwerk en samenwerking met een culturele instelling

Talentmakelaars hebben een informeel netwerk. Ze zijn verbonden met jongeren en de hotspots waar jongeren zich bevinden. Niet alleen via scholen, jongerencentra en andere instellingen, maar ook via een eigen netwerk krijgen zij minder zichtbare jongeren in beeld. Daarnaast is het belangrijk dat talentmakelaars een formeel netwerk hebben: Goede relaties met lokale culturele instellingen, zorg & welzijn en het onderwijs stellen hen in staat verbinding te leggen tussen jongeren en de volledige culturele infrastructuur. 

Een talentmakelaar die werkt vanuit een culturele instelling kan gebruik maken van het formele lokale én provinciale netwerk dat de instelling heeft opgebouwd. Het geeft bovendien legitimiteit en draagkracht aan de rol van de talentmakelaar. Die vanuit die positie cultuuraanbieders kan ondersteunen in het ontwikkelen van aanbod voor jonge muzikanten en andere jonge makers. 

 

Het karakter en de focus van een culturele instelling is van belang. Een culturele instelling kan zowel een poppodium als een centrum voor de kunsten zijn. Als cultuureducatie aan de basis van een instelling ligt, biedt dit ondersteuning voor een talentmakelaar met focus op onderwijsprogramma’s of workshops. Een instelling die primair een (pop)podium is, past weer goed bij de talentmakelaar met focus op talentontwikkeling van jonge artiesten. 

 

‘Cultuurcentrum BoogieWoogie helpt me met het aanboren van nieuwe netwerken. Ze hebben daarnaast overzicht van wat er gebeurt in de gehele provincie. Ook vind ik hier ondersteuning van collega’s: BoogieWoogie heeft een familiecultuur, dus we spreken elkaar vaak op een laagdrempelige manier’ Jesse Klein Entink (Talentmakelaar Urban in Winterswijk)

 

- Verbinding met het onderwijs
 

Het onderwijs en andere aanbieders van cultuureducatie zijn van grote waarde voor de opdracht van een talentmakelaar. Door samen te werken met het onderwijs en deze aanbieders kan een talentmakelaar jongeren al vanaf een vroeg moment bereiken en inspireren om zelf aan de slag te gaan met kunst en cultuur. Ook biedt dit talentmakelaars de mogelijkheid om beginnende makers te vinden en hen begeleiding te bieden. 

 

‘Op het middelbaar onderwijs zit de basis van beginnende muzikanten. In het begin kunnen die hulp wel goed gebruiken. Het is mooi als zij al vroeg in hun ontwikkeltraject weten waar ze ondersteuning kunnen vinden.’ Erik Ramaker (Talentmakelaar Pop in Ulft) 

Meer weten?

Neem contact op met Celia Okoro.

#Jongerencultuur#gemeenten#Advies & beleid

Wil je nieuws en updates in je inbox?

Inschrijven voor nieuwsbrief