MENU
Menu
Sluiten

Vossenstraat 6 6811 JL Arnhem

[email protected]

026 3519029

Regeling CMK 2025-2028 

In september 2023 meldde het Fonds voor Cultuurparticipatie dat er een vierde periode Cultuureducatie met Kwaliteit komt. Met de nieuwe CMK-periode draagt het FCP bij aan de Uitgangspunten cultuursubsidies 2025-2028 van OCW waarin continuïteit, ademruimte en vertrouwen centraal staan. De CMK-regeling is inmiddels officieel gepubliceerd en wat betreft inhoud en vorm vergelijkbaar met CMK3. Het doel van de regeling CMK blijft het duurzaam versterken van de kwaliteit van cultuureducatie.

Bestaande structuren

Dit betekent dat we voor CMK4 wederom gebruikmaken van de bestaande regionale en lokale structuren, inzetten op scholing van leerkrachten, culturele partners en de eigen (culturele) organisatie. Samen met de cultuurpunten gaan we aan de slag met het ontwikkelen van een visie op cultuureducatie bij scholen en bij schoolbesturen. Daarnaast zetten we nog steeds in op het bereiken van nieuwe scholen om zo alle Gelderse basisscholen de kans te geven mee te doen aan CMK.

Projectplan en samenwerking CMK 2025-2028

Ook voor deze vierde periode van het programma CMK is Cultuur Oost de penvoerder. Wij dienen de subsidieaanvraag in bij het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) en de provincie Gelderland voor alle cultuurpunten en scholen in de gemeenten met minder dan 90.000 inwoners. De vier grote steden met meer dan 90.000 inwoners (Arnhem, Nijmegen, Apeldoorn, Ede) dienen zelf een aanvraag in bij het FCP en hun matchende gemeente. Op 1 juli 2024 moet de subsidieaanvraag bij het fonds ingediend zijn. In Gelderland betekent dit dat Cultuur Oost voor de cultuurpunten en scholen in gemeenten buiten de vier grote steden een provinciaal projectplan moet indienen om de financiering te verkrijgen. Inmiddels zijn we al gestart om samen met cultuurpunten, scholen, gemeenten en culturele partners te kijken wat we uit de huidige CMK-periode willen behouden en wat beter of anders kan. Ook in de eerste maanden van 2024 zetten we dit voort met diverse online en fysieke bijeenkomsten, met als resultaat een goed onderbouwd plan dat we in CMK 2025-2028 gezamenlijk kunnen realiseren.

Agenda CMK bijeenkomsten

Interessepeiling scholen deelname CMK 2025-2028

Onderdeel van de subsidieaanvraag bij het fonds is een lijst met geïnteresseerde scholen. Dit maakt het noodzakelijk dat Cultuur Oost samen met de cultuurpunten een lijst maakt van scholen die interesse hebben om deel te nemen aan deze vierde periode van CMK. Daarom vragen wij ieder cultuurpunt voor 1 april een lijst met geïnteresseerde scholen uit hun gemeenten aan te leveren bij hun eigen CMK-adviseur.

Download formulier interessepeiling scholen

CMK4 in het kort: 

  • we maken gebruik van bestaande regionale en lokale structuren. 
  • we zetten in op scholing, zowel van leerkrachten als culturele partners en de eigen (culturele) organisatie.  
  • we zetten in op het ontwikkelen van een visie op cultuureducatie bij scholen en bij schoolbesturen.  
  • we zetten in op het bereiken van nieuwe scholen. 

 

Heb je vragen over de  nieuwe CMK-periode? Neem dan contact op met Francien Simons.  

#CMK#Cultuureducatie
Dit project is een samenwerking met
Dit project is een samenwerking met

Wil je nieuws en updates in je inbox?

Inschrijven voor nieuwsbrief