MENU
Menu
Sluiten

Vossenstraat 6 6811 JL Arnhem

[email protected]

026 3519029

Inbreng voor nieuw Gelders coalitieakkoord

Op zaterdag 27 mei zat de Gelderse Statenzaal vol. Meer dan 70 organisaties en inwoners konden in het Huis der Provincie in Arnhem hun wensen meegeven aan formateur Ank Bijleveld en de 5 onderhandelende partijen BBB, CDA, ChristenUnie, SGP en VVD. Cultuur Oost heeft daar gebruik van gemaakt om het belang van kunst en cultuur te onderstrepen. Lees de inbreng van onze directeur-bestuurder Ester van de Haar.

"Ik sta hier als nieuwe bestuurder van Cultuur Oost, de Gelderse adviesorganisatie voor Kunst en Cultuur. Een rol die wij vervullen tussen de coulissen, voor en midden in het Gelderse culturele veld. In principe doen wij ons werk onzichtbaar. Maar soms treden we even in beeld. Zoals nu.

Wij willen u meegeven wat het oplevert als u de komende vier jaar duurzaam blijft investeren in Kunst en Cultuur. Liefst in samenhang met andere domeinen zoals toerisme, economie en vooral ook leefbaarheid. Het zorgt voor verbinding, voor nieuwe perspectieven als je het even niet meer ziet, het maakt je leven van waarde. En uit de Gelderse Cultuurmonitor die wij vorig jaar voor u hebben mogen uitvoeren is duidelijk gebleken hoeveel mensen in Gelderland die ervaring hebben.

Gelderland heeft een waardevolle culturele infrastructuur, met een enorme hoeveelheid vrijwilligers. De provincie heeft daarin altijd een prettige, initiërende en stimulerende rol genomen.

Met de herijking zoals de Provinciale Staten nu voornemens is door te voeren, wordt echter een nieuwe weg ingeslagen. Met desastreuze gevolgen voor initiatieven als PopPuntGelderland, de Verenigde Gelderse Podia, het Jeugdfonds Sport en Cultuur, de FilmHub en het netwerk van de Gelderse bibliotheken met Rozet als cruciale schakel. Het slaat een gat in de samenleving, veel dieper dan deze bezuiniging voor de provincie ooit op zal leveren.

Ook de Cultuur- en Erfgoedpacten staan op de lijst om niet meer gesteund te worden. Terwijl deze relatief kleine stimulerende injectie in de regionale samenwerking van gemeenten zóveel oplevert. Gemeenten investeren immers ook zélf! Zij bouwen samen met hun cultuurinstellingen aan een regionale infrastructuur. Dat is wat je wil, zéker in een provincie met verschillende witte vlekken in het landelijke regiobeleid.

Kortom, de voorgenomen herijking staat haaks op waar u als collegepartijen voor staat:

  • Een gezond voorzieningenniveau waarbij cultuur zorgt voor ontmoeting, gemeenschapsgevoel, zingeving en leefbaarheid,
  • Een aantrekkelijk woon-, werk-, leef- en vestigingsklimaat; van groot belang bij de tekorten op de arbeidsmarkt.
  • Regionale samenwerking in erfgoed en volkscultuur, voor een stevigere verbondenheid met de identiteit van je eigen dorp of stad.
  • Beschikbare mogelijkheden voor talentontwikkeling en mentale weerbaarheid, juist nu jongeren dat zo hard nodig hebben. En uit alle onderzoeken blijkt hoeveel cultuurparticipatie daarbij oplevert.

Wat ik u, namens het Gelderse culturele veld wil meegeven? Blijf bij uw partijprogramma en herijk het Gelderse cultuurbeleid. Niet door te bezuinigen maar door te investeren in al het moois dat de afgelopen jaren mede dankzij de provincie is opgebouwd.

Ik dank u voor deze gelegenheid en zie uit naar uw collegeakkoord."

kijk livestream terug       

De livestream van de Bijeenkomst nieuw coalitieakkoord is terug te zien op de website van Provincie Gelderland. De inbreng van Cultuur Oost start op ongeveer 12:01:00

Lees verder

Analyse provinciale coalitieakkoorden (okt 2023, Kunsten'92)       

#Advies & beleid#verkiezingen

Wil je nieuws en updates in je inbox?

Inschrijven voor nieuwsbrief