MENU
Menu
Sluiten

Vossenstraat 6 6811 JL Arnhem

[email protected]

026 3519029

Geldzaken

Welke fondsen zijn er op het gebied van kunst en cultuur? Op welke subsidies kan ik me het beste richten? Wat is een goede financieringsmix die past bij mijn plannen? Cultuur Oost kan adviseren over deze en andere geldzaken. Onze adviseurs hebben brede kennis en ervaring met fondsenwerving en weten hoe een goede aanvraag eruitziet.

Waar begin ik en hoe pak ik het aan?

Aanvragen bij een fonds Vraag je voor het eerst aan bij een fonds? Neem eens een kijkje bij de gratis online cursus fondsenwerving van het VSB fonds. Deze cursus geeft een mooie introductie met handige instructiefilmpjes.

De culturele financieringswijzer De culturele financieringswijzer is ontwikkeld door Cultuur + Ondernemen: het kenniscentrum voor ondernemerschap in de culturele sector. De financieringswijzer helpt je de juiste route te vinden voor de financiering van je culturele project, plan of onderneming. Cultuur + Ondernemen biedt ook trainingen en coaching aan. ArtEZ, heeft een handige subsidiepagina voor oud-studenten. Deze vind je hier.

Crowdfunding Met crowdfunding start je een campagne en werf je geld bij donateurs. Voordekunst is hét platform voor crowdfunding in de creatieve sector. Provincie Gelderland is partner van Voordekunst. De provincie draagt nu ook financieel bij aan Gelderse projecten door middel van matchfunding. Op de website van ZakelijkLenen staat een uitleg + overzicht van crowdfundingplatforms.

Wie kan mij nog meer helpen?

Matchmakers en spreekuren Het is altijd aan te bevelen om met een fonds in gesprek te gaan voor je een aanvraag indient. Een aantal fondsen heeft hiervoor regionale matchmakers en spreekuren ingericht. Het Mondriaan Fonds werkt met regiomakelaars. Zij hebben een onderzoekende en stimulerende rol bij het bereiken van potentiële aanvragers op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed.

Waar kan ik financiering krijgen?

Rijkscultuurfondsen De zes Rijkscultuurfondsen zijn actief binnen alle culturele disciplines. Zij zorgen voor doorstroming, vernieuwing, talentontwikkeling en zoeken actief naar verbinding met publiek, makers, kunstenaars en regio. De fondsen financieren instellingen en ondersteunen makers en projecten: Fonds PodiumkunstenStimuleringsfonds Creatieve IndustrieMondriaan FondsNederlands FilmfondsNederlands Letterenfonds en Fonds voor Cultuurparticipatie.

Landelijke Fondsen Je kan aanspraak maken op een financiële bijdrage door het indienen van een aanvraag. Kijk voor het meest recente overzicht van de fondsen voor kunst en cultuur op de website van het LKCA. Daarnaast zijn er ook nog fondsen op het gebied van welzijn en maatschappij, zoals het KansfondsHandicap NL Lang Leve Kunst Fonds en het Oranje Fonds. En fondsen die zich richten op specifieke kunstdisciplines zoals het Lira Fonds voor schrijvers en het Sena Performers Muziekproductiefonds voor het maken van je eigen muziekopname. Het Norma fonds geeft subsidies aan uitvoerende kunstenaars voor projecten of activiteiten die de culturele, maatschappelijke en professionele belangen van uitvoerende kunstenaars bevorderen.

Fonds 21 Fonds 21 is een ondernemend en betrokken fonds dat door het steunen van projecten een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van nu. We ondersteunen professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed, passend en/of nieuw publiek weten te bereiken. De naam Fonds 21 onderstreept ons profiel: focus op de actualiteit en de samenleving van de 21e eeuw. Ons beleid richt zich op drie pijlers: Kunst & Cultuur, Jongeren & Maatschappij en Kunst & Educatie.

ZOZ Fonds Fonds ZOZ zoekt en ondersteunt bijzondere verhalen in de Nederlandse samenleving. Verhalen die raken, schuren, verbinden, de wereld bevragen of je aan het denken zetten.

Werktuig PPO PPO financiert ontwikkelplannen voor iedereen die werkzaam is in de creatieve of culturele sector. Zowel voor werknemers als ZZP’ers dus. We financieren 1/3 van de totale kosten van jouw ontwikkelplan met een maximum van € 2.000,- (inclusief BTW). We gaan ervan uit dat jouw werkgever of opdrachtgever ook 1/3 bijdraagt en dat je het resterende bedrag zelf betaalt.

Provincie Gelderland De provincie Gelderland stelt geld beschikbaar voor activiteiten die bijdragen aan het bloeiende cultuur en erfgoedklimaat. Er zijn financiële regelingen rondom cultuur, erfgoed, talentontwikkeling en participatie. Klik hier voor het meest recente overzicht.

Gemeentes Elke gemeente verstrekt op diverse manieren subsidies, bijvoorbeeld voor culturele activiteiten, verenigingen en repetitieruimtes. Kijk op de website van jouw gemeente om te zien wat er mogelijk is.

Een aantal Gelderse fondsen en stichtingen

Cultuurfonds Gelderland Dit fonds draagt bij aan bijzondere projecten op het gebied van cultuur en natuur. Wil je een aanvraag doen bij het Cultuurfonds Gelderland? Kijk dan eerst of het project voldoet aan de richtlijnen van de afdeling Gelderland en wat de inzendtermijnen zijn. In samenwerking met Poppunt Gelderland is een nieuw fonds opgericht: Music Support Gelderland.

Het Rivierenlandfonds ondersteunt maatschappelijke activiteiten op het snijvlak van kunst en cultuur, sport en recreatie, educatie, gezondheid en zorg en natuur en milieu. Het Rivierenlandfonds hecht grote waarde aan initiatieven met vrijwilligers, die de samenleving op lokaal of regionaal niveau zelf ontwikkelt en die de samenleving versterken.

Regionale Fondsen

Het Cultuurfonds van de BNG Bank ondersteunt kunst-  en cultuurprojecten met een groot bereik in een bepaalde regio én met financiële betrokkenheid van een of meer gemeenten.

Groeispurtfonds (Arnhem-Nijmegen) Voor jonge makers en startende initiatieven die een vernieuwend cultureel project in Nijmegen willen uitvoeren. Dit fonds is onderdeel van de Cultuur Academy.

Stichting Casterenshoeve (regio Nijmegen) Stichting Casterenshoeve is een goede doelen vermogensfonds en verstrekt financiële steun aan organisaties bij het uitvoeren van maatschappelijke projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en cultuur.

Stroomversneller (Arnhem-Nijmegen) De Stroomversneller is een subsidieregeling die nieuwe initiatieven in hun artistieke ontwikkeling steunt door ze ruimte te geven voor experiment. De Stroomversneller is onderdeel van Cultuur Academy..

Fonds 1845 (regio Barneveld) Dit fonds verleent financiële steun aan projecten van maatschappelijke organisaties.

Torenfonds (regio Zutphen/Warnsveld) Dit fonds verleent financiële steun aan projecten die zich in zetten voor de samenleving, kunst en cultuur, burgerschap en participatie, zorg en welzijn of natuur en milieu.

Dullertsstichting (regio Arnhem) Dit goede doelenfonds geeft giften aan mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken en weinig financiële armslag hebben. De stichting biedt ondersteuning aan diverse instellingen, waaronder zorg- en welzijnsorganisaties, dagopvang, wijkorganisaties en vakantiekampen.

Rotaryclubs ondersteunen goede doelen en stichtingen binnen hun eigen stad, gemeente of regio.  Zij kiezen hun eigen projecten en goede doelen uit waaraan zij zich willen verbinden. Via de website is een totaaloverzicht te vinden van alle projecten.

Fonds voor specifieke doelgroepen

Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis in Arnhem ondersteunt organisaties en initiatieven op het gebied van jeugd en jongerenhulp van 25 jaar of jonger die in hun werkgebied wonen. Zij ondersteunen bijvoorbeeld jongeren met het aanschaffen van leermaterialen.

De Oolgaardtstichting heeft geld over voor activiteiten binnen een straal van ongeveer 30 km rond Arnhem, waarbij de kansen voor jongeren om zich te ontwikkelen centraal staan.

Rabobank Stimuleringsfonds stimuleert projecten met een maatschappelijk of economisch doel. Dit doet het fonds onder meer door kennis, faciliteiten of een financiële bijdrage te leveren. Daarnaast ondersteunt de Rabobank met Rabo Club Support het verenigingsleven en andere initiatieven in de regio.

De Janivo Stichting steunt podiumkunstprojecten in Nederland voor en/of door kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 25 jaar. Daarbij ligt de focus op de loopbaan van nieuwe kunstenaars, binnen vijf jaar na afstuderen.

Subsidies voor samenwerkingsrelaties tussen Nederland en Duitsland

 

Er zijn een aantal subsidies die de samenwerkingsrelaties tussen Nederland en Duitsland bevorderden.

Fonds voor Cultuurparticipatie Met de subsidieregeling Jonge Kunst stimuleerde tot april 2022 het Fonds voor Cultuurparticipatie samen met Fonds Soziokultur duurzame samenwerkingsrelaties en bevorderen ze kennisuitwisseling tussen culturele instellingen in Nederland en Duitsland op het gebied van actieve cultuurparticipatie.

TaNDem taNDem is een grensoverschrijdend project dat zich richtte op de Duitse en Nederlandse kunstenaars en cultuurmakers uit de EUREGIO. Samen werkten zij aan het versterken en verbinden van de kunst-, cultuur- en erfgoedsector in het grensgebied. Het is nog niet bekend of er een vervolg komt.

tekst: Irene Flapper

#Advies & beleid

Wil je nieuws en updates in je inbox?

Inschrijven voor nieuwsbrief