MENU
Menu
Sluiten

Vossenstraat 6 6811 JL Arnhem

[email protected]

026 3519029

Community sociaal & artistiek samenwerken Gelderland

Cultuur Oost, Spectrum en HAN Academie Mens en Maatschappij stimuleren onderling contact en kennisdeling tussen sociale en artistieke professionals, studenten en inwonersinitiatieven. Op het platform sociaal & artistiek samenwerken Gelderland maken we de projecten van Samen Cultuurmaken en de Gelderse makers die sociaal-artistiek samenwerken zichtbaar.

Ervaring en kennis delen

Op het landelijke channel van LKCA (onderdeel van 1SociaalDomein) treffen professionals uit cultuur, zorg & welzijn elkaar. Ze delen ervaring en kennis rondom de effecten van cultuur op het dagelijks functioneren, mentaal welbevinden en de kwaliteit van leven. Het platform wordt gezamenlijk beheerd door Cultuur Oost, Spectrum en HAN Academie Mens en Maatschappij.

Sociaal & artistiek samenwerken Gelderland

Op 23 maart 2023 vond de landelijke kennisdelingsdag van het programma Cultuurparticipatie plaats. Professionals uit de sector cultuur, zorg en welzijn deelden hun kennis tijdens deze bijeenkomst in Akoestikum in Ede. De kick-off van de community voor eerstelijns professionals en studenten en inwoners-initiatieven die sociaal-artistiek (willen) samenwerken in Gelderland was onderdeel van het programma. Gino van Zolingen (Fonds voor Cultuurparticipatie) en Rose Figdor bespraken het belang en de mogelijkheden van de community voor Gelderland en gaven een digitale inkijk op het platform. Inmiddels zijn er bijna 180 deelnemers aangesloten bij het platform. Met een profiel op 1 sociaaldomein.nl kun je je aanmelden voor de groep sociaal & artistiek samenwerken Gelderland op het LKCA-kanaal Cultuur, Zorg en Welzijn.

Meld je hier aan       

4 okt: Werkconferentie De kunst van ontmoeten

Op woensdag 4 oktober 2023 organiseerde de Leefbaarheidsalliantie Gelderland in samenwerking met HAN University of Applied Sciences en Cultuur Oost de werkconferentie De kunst van ontmoeten. Vanuit verschillende perspectieven ging men samen aan de slag met het thema eenzaamheid. Wat doe je als gemeente om inwoners die te maken hebben met eenzaamheid te ondersteunen en participatie te stimuleren? Hoe bereik en betrek je als vrijwilligersorganisatie eenzame mensen voor wie je wat wilt betekenen? En wat kan kunst betekenen in het verminderen van eenzaamheid?

Lees hier het verslag van de bijeenkomst       

Samen Cultuurmaken 2022-2024

Met de subsidieregeling Samen Cultuurmaken moedigt het Fonds voor cultuurparticipatie samenwerking en ontmoeting tussen instellingen, zelfstandig professionals in het sociaal en het cultureel domein en cultuurmakers aan. Het kunnen kleine of grote projecten zijn voor alle doelgroepen van jong tot oud. Deze regeling bestaat uit 3 verschillende sporen. Spoor 1 - Tryout, voor kleine en kortlopende initiatieven, Spoor 2 - Ontwikkeltraject, voor grote en langlopende initiatieven en Spoor 3 - Meerjarentraject richt zich op meerjarenprojecten waarin bewezen resultaten geboekt zijn. De Open Oproep is bedoeld voor verkenning, ontwikkeling en uitvoering van activiteiten rond specifieke thema’s. Het sociaal en cultureel domein werken hier samen. In deze laatste categorie is de Open Oproep Jongeren maken cultuur verlengd t/m 30 november 2024, is de Open Oproep Mentale gezondheid jongeren heropend t/m 29 maart 2024 en start op 29 feb a.s. de Open Oproep Kinderen en Jongeren Toeslagenaffaire.

Wil je als culturele stichting of vereniging een participatieproject doen, in co-creatie met een kunstenaar? Of ben jij een kunstenaar die wil samenwerken met amateurs? Dan is de FCP regeling Vernieuwen van cultuurmaken: Co-creatie nog geopend tot 27 maart 2024.

Live meeting: Update Samen Cultuurmaken Gelderland

Voor alle deelnemers uit Gelderland die gebruik maken van 'Samen Cultuurmaken' organiseert de Community sociaal & artistiek samenwerken Gelderland op woensdag 8 april 2024 een live meeting over de lopende en al afgeronde projecten om ervaringen uit te wisselen en aanbevelingen te doen. Save the date!

#Netwerken#Diversiteit & inclusie
Dit project is een samenwerking met
Dit project is een samenwerking met

Wil je nieuws en updates in je inbox?

Inschrijven voor nieuwsbrief