MENU
Menu
Sluiten

Vossenstraat 6 6811 JL Arnhem

[email protected]

026 3519029

Community sociaal & artistiek samenwerken Gelderland

Cultuur Oost, Spectrum en HAN Academie Mens en Maatschappij stimuleren onderling contact en kennisdeling tussen sociale en artistieke professionals, studenten en inwonersinitiatieven. Op het platform sociaal & artistiek samenwerken Gelderland maken we de projecten van Samen Cultuurmaken en de Gelderse makers die sociaal-artistiek samenwerken zichtbaar.

Ervaring en kennis delen

Op het landelijke channel van LKCA (onderdeel van 1SociaalDomein) treffen professionals uit cultuur, zorg & welzijn elkaar. Ze delen ervaring en kennis rondom de effecten van cultuur op het dagelijks functioneren, mentaal welbevinden en de kwaliteit van leven. Het platform wordt gezamenlijk beheerd door Cultuur Oost, Spectrum (onderdeel van De Leefbaarheidsalliantie) en HAN Academie Mens en Maatschappij. De kick-off van deze community voor eerstelijns professionals en studenten en inwoners-initiatieven die sociaal-artistiek (willen) samenwerken in Gelderland vond plaats tijdens de landelijke kennisdelingsdag van het programma Cultuurparticipatie op 23 maart 2023. Inmiddels zijn er meer dan 200 deelnemers aangesloten bij het platform. Met een profiel op 1 sociaaldomein.nl kun je je aanmelden voor de groep sociaal & artistiek samenwerken Gelderland op het LKCA-kanaal Cultuur, Zorg en Welzijn.

meld je hier aan

Landelijk symposium ‘Kunst of je leven!’ op 30 september

Op 30 september van 13.00 tot 18.00 uur geeft Amphion Cultuurbedrijf een kijkje in hun keuken. Met het programma Lang Leve Kunst & Naoberschap brengen ze al tien jaar kunst naar ouderen met muziek, beeldende kunst, dans, klein theater, Atelier Levenskunst, de Voorleesbrigade, Verhalenoogst, Kunst door de Brievenbus, Samen Kiek’n, de Kunstnaobers etc. Ze zorgen voor licht en vrolijkheid, ontmoeting en geven kleur en betekenis aan het leven van alledag. Dit doet Amphion samen met professionele kunstenaars, een leger aan vrijwilligers en zorg- en  welzijnsorganisaties. Tijdens ‘Kunst of je leven’ leer en ervaar je wat sociaal-artistiek samenwerken losmaakt, wat het oplevert en hoe je jouw initiatief samen kan organiseren en financieren.

Locatie: Amphion Cultuurbedrijf, Hofstraat 159, Doetinchem  Aanmelden

Samen Cultuurmaken 2022-2024

Met de subsidieregeling Samen Cultuurmaken moedigt het Fonds voor Cultuurparticipatie samenwerking en ontmoeting tussen instellingen, zelfstandig professionals in het sociaal en het cultureel domein en cultuurmakers aan. Het kunnen kleine of grote projecten zijn voor alle doelgroepen van jong tot oud. Deze regeling bestaat uit 3 verschillende sporen.

Spoor 1 - Tryout, voor kleine en kortlopende initiatieven (gesloten) Spoor 2 - Ontwikkeltraject, voor grote en langlopende initiatieven (gesloten) Spoor 3 - Meerjarentraject richt zich op meerjarenprojecten waarin bewezen resultaten geboekt zijn. (gesloten)

De Open Oproep is bedoeld voor verkenning, ontwikkeling en uitvoering van activiteiten rond specifieke thema’s. Het sociaal en cultureel domein werken hier samen. In deze laatste categorie is de Open Oproep Jongeren maken cultuur verlengd t/m 30 november 2024, is de Open Oproep Mentale gezondheid jongeren heropend t/m 31 mei 2024 en startte op 29 feb de Open Oproep Kinderen en Jongeren Toeslagenaffaire. Voor de Open Oproep Cultuur in de Buurt kunnen tot en met 30 september aanvragen worden ingediend door zzp'ers, stichtingen en verenigingen, die kunst- en erfgoedactiviteiten toegankelijk maken voor mensen in kwetsbare sociaaleconomische situaties.

Update Samen Cultuurmaken Gelderland tijdens de Landelijke kennisdelingsdag Programma Cultuurparticipatie van LKCA

Op 8 april 2024 organiseerde het LKCA de landelijke kennisdelingsdag van het programma cultuurparticipatie in Akoesticum, Ede. Dit is een jaarlijks evenement voor en met alle gehonoreerde projecten binnen de regelingen Samen cultuurmaken en Samen cultuurmaken verbreden.  Deelsessie 7: Live Update Samen Cultuurmaken (door Community sociaal & artistiek samenwerken Gelderland) Sociaal & artistiek samenwerken om bij te dragen aan maatschappelijke uitdagingen is zo gemakkelijk nog niet. Het gaat gepaard met veel vragen en hobbels, maar biedt tegelijk ontzettend veel nieuwe – nog vaak onbekende – kansen. Een aantal Gelderse projecten van Samen Cultuurmaken delen hoe ze dat gedaan hebben. Welk verschil wilden ze gezamenlijk gaan maken? Waaraan heeft het project uiteindelijk bijgedragen? Wat gebeurt er ná het project? In deze Live Update wisselen we inspiratie en lessen met elkaar uit om zo te komen tot gezamenlijke inzichten die het werkgebied van het sociaal en artistiek samenwerken versterken.

bekijk hier een verslag van de bijeenkomst

4 okt 2023 : Werkconferentie De kunst van ontmoeten

Op woensdag 4 oktober 2023 organiseerde de Leefbaarheidsalliantie Gelderland in samenwerking met HAN University of Applied Sciences en Cultuur Oost de werkconferentie De kunst van ontmoeten. Vanuit verschillende perspectieven ging men samen aan de slag met het thema eenzaamheid. Wat doe je als gemeente om inwoners die te maken hebben met eenzaamheid te ondersteunen en participatie te stimuleren? Hoe bereik en betrek je als vrijwilligersorganisatie eenzame mensen voor wie je wat wilt betekenen? En wat kan kunst betekenen in het verminderen van eenzaamheid?

lees hier het verslag van de bijeenkomst

#Netwerken#diversiteit & inclusie#subsidies#cultuur & samenleving
Dit project is een samenwerking met
Dit project is een samenwerking met

Wil je nieuws en updates in je inbox?

Inschrijven voor nieuwsbrief