MENU
Menu
Sluiten

Vossenstraat 6 6811 JL Arnhem

[email protected]

026 3519029

Landelijke kunstsubsidies '25-'28 voor Gelderland bekend

Op de valreep voor de zomer maakten de Raad voor Cultuur en de rijkscultuurfondsen vanmiddag bekend hoe de landelijke kunstsubsidies de komende vier jaar verdeeld worden. Voor verschillende instellingen in onze sector een ontzettend spannende dag. In Gelderland zeker. Meerdere van hen hebben ook afgelopen week gehoord of ze door de provincie Gelderland gesteund blijven. Hieronder hebben we alles even overzichtelijk bij elkaar gezet.

Rode draden

Inhoudelijk beschrijft de Raad voor Cultuur in hun advies een aantal rode draden die zij hebben waargenomen bij het beoordelen van de aanvragen. Het is het beeld dat wij als Cultuur Oost ook herkennen: steeds meer instellingen zoeken randen van hun genre op. De cultuursector wordt interdisciplinair en gericht op maatschappelijke relevantie. Daar wordt ook een jonger publiek mee bereikt. Er komen nieuwe genres bij en de lokale verhalen en daarmee regionale spreiding krijgen steeds meer plek. Ook is er toenemende aandacht voor de drie codes en sociale veiligheid in de sector. Allemaal goed nieuws wat ons betreft.

  

De spanning zit uiteraard op de kostenstijgingen en de werkdruk. Instellingen moeten met steeds minder mensen steeds meer doen en ondanks dat er steeds meer fair pay betaald wordt is het gemiddelde jaarinkomen van kunstenaars €17.000. Waar komt toch dat beeld vandaan dat de sector elitair is?  

Kortom, alle hoop is gevestigd op de nieuwe bewindspersonen Eppo Bruins en ook Mariëlle Paul die de voor onze sector belangrijke dossiers onder hun hoede krijgen. Los van de btw-verhoging, waartegen flink campagne gevoerd wordt, lijken zij te snappen dat de cultuursector minimaal met rust gelaten moet worden. Zij zien wat cultuur én cultuureducatie én cultuurparticipatie voor de samenleving opleveren.

Wij zullen komende tijd iedereen bijstaan die daar een bijdrage aan levert. Samen staan we sterk! 

Gehonoreerde partijen

In Gelderland kunnen we de volgende partijen feliciteren met een gehonoreerde aanvraag: 

Culturele basisinfrastructuur: Theater Oostpool, Introdans, Phion, De Nieuwe Oost, Museum Valkhof-Kam, De Staat, Popwaarts, State of Fashion en De Horde (nieuw)

Fonds voor Cultuurparticipatie: Kunstbende, Bureau Ruimtekoers, Nederlands Openluchtmuseum, Speels Collectief, Popsport

Fonds Podiumkunsten: Orkest De Ereprijs, Sounds Like Juggling

Mondriaanfonds: Plaatsmaken, Platform Post

Nederlands Letterenfonds: Wintertuin, Mensen zeggen dingen

Nederlands Filmfonds: Go Short

Van de Overijsselse instellingen waar wij in Gelderland veel mee van doen hebben, is in de BIS in elk geval Theater Sonnevanck gehonoreerd. Bij het fonds Cultuurparticipatie is het Theaterschip uit Deventer waar we veel mee samenwerken gehonoreerd.

 

De Raad voor Cultuur adviseert ook de subsidie voor het LKCA te verlengen maar wel onder zeer strikte voorwaarden.

links

Raad voor Cultuur: Advies Culturele Basisinfrastructuur 2025-2028

Fonds voor cultuurparticipatie: Adviezen Meerjarige Subsidies Talentontwikkeling en Co-creatie 2025-2028

Fonds Podiumkunsten: Meerjarige Productiesubsidies en Festivalsubsidies 2025-2028

Door Mondriaanfonds en OCW ondersteunde kunstpodia 2025-2028

Nederlands Letterenfonds: vierjarige subsidies literaire organisaties 2025-2028

Filmfonds: meerjarige subsidies Filmfestivals

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie: Vierjarige instellingssubsidie creatieve industrie 2025–2028

Bekijk de livestream met toelichting op het advies door de voorzitter van de Raad voor Cultuur Kristel Baele

#Advies & beleid

Wil je nieuws en updates in je inbox?

Inschrijven voor nieuwsbrief