MENU
Menu
Sluiten

Vossenstraat 6 6811 JL Arnhem

[email protected]

026 3519029

Kunst & cultuur in de verkiezingsprogramma’s in Gelderland

De provincie Gelderland kent een mooie geschiedenis op het gebied van cultuur. Met de Provinciale Statenverkiezingen in zicht is het interessant om een analyse te maken van de verkiezingsprogramma’s van de verschillende deelnemende partijen. Door de programma’s te analyseren krijgen we een beter begrip van wat de verschillende partijen willen bereiken in de provincie Gelderland.

Bijna alle partijen hebben een cultuurparagraaf in het verkiezingsprogramma opgenomen, wel verschilt de lengte daarvan per partij. Hieronder vind je een korte samenvatting per partij.

BBB wil sterke, toegankelijke en betaalbare culturele voorzingen op het platteland. De partij wil het lokale verenigingsleven stimuleren en subsidies eerlijk verdelen over alle Gelderse regio’s. Hierbij moet er ruimte zijn voor lokale (volks)cultuur en gebruiken.

  

Het CDA stelt dat kunst en cultuur een grote bijdrage leveren aan gemeenschapsgevoel en verbinding tussen mensen. Zij willen dat iedereen in Gelderland kan genieten van kunst en cultuur en dat er een divers aanbod is voor een breed publiek. CDA wil dat er geld beschikbaar is voor culturele evenementen, dat er ondersteuning is voor topinstellingen én voor kleinere cultuurorganisaties. 

 

CU onderstreept het belang van kunst en cultuur voor een open en bloeiende samenleving. De partij vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren hun creatieve talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. De provincie heeft een rol – bijvoorbeeld als subsidievertrekker – bij het ondersteunen van leefbaarheid in steden en op het platteland. 

Voor D66 biedt cultuur mensen de kans om zich uit te drukken en te ontwikkelen. D66 wil dat cultuur toegankelijk is voor iedereen en streeft naar een sterke culturele infrastructuur. De partij wil dat culturele instellingen zich kunnen blijven ontwikkelen door middel van cofinanciering met gemeenten en wil af van ingewikkelde regelingen. D66 benadrukt het belang van cultuureducatie en wil zowel topinstellingen als amateurkunstbeoefenaars ondersteunen.  

FvD wil dat scholen lokale Gelderse cultuur onder de aandacht brengen. Ook de provincie moet lokale cultuur stimuleren. Hiermee wil de partij lokale identiteit versterken in tijden van globalisering.  

GroenLinks benadrukt het belang van Gelderland als cultuurprovincie. GroenLinks wil dat er goede financiële en inhoudelijke ondersteuning is voor de culturele infrastructuur in de volle breedte. Belangrijke instellingen krijgen goede huisvesting en talentontwikkeling wordt gestimuleerd. Financiële ondersteuning moet niet alleen naar topinstellingen gaan, maar ook naar regionale en lokale cultuurorganisaties.  

JA21 legt nadruk op de prachtige cultuur in Gelderland. Subsidies wil de partij niet baseren op inclusiebeleid, maar alleen verlenen op basis van artistieke kwaliteit. Ook wil JA21 de Gelderse identiteit versterken en cultureel erfgoed op het platteland – historische gebouwen en dorpsfeesten – behouden.  

Voor de PvdA vertellen kunst en cultuur iets over onszelf en onze omgeving. De provincie Gelderland moet een toegankelijk cultuuraanbod voor iedere Gelderlander bevorderen. Hiervoor zijn fondsen nodig en moet de provincie maatschappelijke organisaties en verenigingen ondersteunen.    

Kunst en cultuur spelen een belangrijke rol in de maatschappij, aldus de PvdD, omdat ze tegenmacht, kritische geluiden en verbeelding bieden. De PvdD streeft naar een cultuursector voor alle Gelderlanders waarbij de provincie investeert in regionale kunst, cultuur, erfgoed en bibliotheken.  

De PVV koestert lokale tradities zoals de Gelderse kerstmarkten en paasvuren. Kunst is voor de partij bij uitstek een particuliere uiting en moet daarom niet worden gefinancierd door de provincie. 

De SP vindt dat een breed aanbod van kunst en cultuur beschikbaar en toegankelijk moet zijn voor iedereen. De SP wil dat de provincie niet bezuinigt, maar juist extra investeert in een sterk en toegankelijk netwerk van culturele instellingen zoals bibliotheek en muziekscholen.  

SGP draagt het belang van cultuurhistorie uit. Via cultuureducatie wil de partij de geschiedenis van de provincie Gelderland onder de aandacht van jongeren brengen.   

Volt vindt cultuur belangrijk voor maatschappelijke participatie, zingeving en verbinding. Voorzieningen dragen eveneens bij aan leefbaarheid en economie.  

VVD benadrukt het belang van Gelderse topinstellingen en grote evenementen zoals de Zwarte Cross. De partij wil dat het rijke aanbod van culturele instellingen en evenementen ondersteunen en in stand houden.

stad-1634-foto-Jesse-van-den-Berg.jpg

Jesse van den Berg fotografeerde Lauw, Kunstbende winnaar Fashion 2022

#Advies & beleid#verkiezingen

Wil je nieuws en updates in je inbox?

Inschrijven voor nieuwsbrief