MENU
Menu
Sluiten

Vossenstraat 6 6811 JL Arnhem

[email protected]

026 3519029

Cursus Bruggenbouwer in cultuur

Wil jij verbinder en deskundige in de kunst- en cultuursector worden? Volg dan de cursus Bruggenbouwer in cultuur in Zwolle.

Cultuurmakelaar of cultuurcoach zijn is een vak. Tijdens deze cursus leer je welke deskundigheid jij als bruggenbouwer in cultuur in huis moet hebben. Je ontdekt met welke bestuurlijke vraagstukken je in het werkveld te maken krijgt en wat de maatschappelijke uitdagingen van cultuur in relatie met andere domeinen zijn. Wat zijn de spelregels van een snel veranderende samenleving? En moet je sturen op inhoud of proces? Na deze cursus ben je een deskundig bruggenbouwer die voor elke vraag mogelijkheden ziet!

De kunst- en cultuurwereld is in de afgelopen twintig jaar sterk veranderd. Hierdoor zijn er nieuwe functies ontstaan. Denk hierbij aan een:

  • cultuurmakelaar
  • cultuurcoach
  • cultuurverkenner
  • cultuurscout
  • cultuuraanjager
  • combinatiefunctionaris

Deze cultuurondersteuners hebben met elkaar gemeen dat zij de cultuurdeelname van de amateurkunst stimuleren. Afhankelijk van de opdracht worden hierbij ook verbindingen gelegd met andere sectoren zoals educatie, sociaal domein, recreatie & toerisme en ruimtelijke ordening. We verwachten dat de inzet van de bruggenbouwers in cultuur zal toenemen doordat het weer op gang brengen van amateurkunst hoog op de agenda van onder andere gemeenten en provincies staat.

Wat leer je in deze cursus?

Tijdens deze cursus leer je hoe je aan een breed netwerk bouwt dat deelname aan cultuur stimuleert. Daarnaast leer je hoe je de richting van een project kunt beïnvloeden en ontdek je meer over het ecosysteem waarin de bruggenbouwer functioneert. Na afronding van deze cursus ligt de (kunst- en cultuur)arbeidsmarkt voor je open! Na afloop ontvang je bij voldoende resultaat een certificaat van Windesheim.

Start op dinsdag 10 september

De cursus Bruggenbouwer in cultuur start vanaf 10 en 11 september 2024 bij hogeschool Windesheim in Zwolle en bestaat uit 14 lesdagen. De lessen vinden op dinsdagen en woensdagen plaats van 16.00 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur. Tussen het middag- en avondcollege in krijg je een uitgebreide maaltijd.

De cursus Bruggenbouwer in cultuur is ontworpen door hogeschool Windesheim, in samenspraak met onder meer de provincie Overijssel, LKCA (Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst) en de betrokken docenten. Cultuur Oost verzorgt een van de gastcolleges.

meer informatie en aanmelden

#Training & opleiding#Amateurkunst#cultuurbeoefening

Wil je nieuws en updates in je inbox?

Inschrijven voor nieuwsbrief