MENU
Menu
Sluiten

Vossenstraat 6 6811 JL Arnhem

[email protected]

026 3519029

Stedelijke cultuurregio’s Gelderland

In aanloop naar de cultuurperiode 2021-2024 zijn op initiatief van steden en provincies 15 stedelijke regio’s gevormd. Zij hebben profielen opgesteld over hun ambities voor het cultuurbeleid in de eigen regio. De minister heeft deze profielen gebruikt bij het vormgeven van het cultuurbeleid voor de periode 2021-2024.

Belangrijke samenwerking tussen rijk en regio

De samenwerking voor de periode 2021-2024 is vastgelegd in convenanten met de stedelijke cultuurregio’s. In de convenanten staan afspraken over de culturele basisinfrastructuur (BIS), cultuureducatie en -participatie, publieke collecties, het naleven van de culturele codes en toezicht op erfgoed. Ook zijn er regio-specifieke afspraken gemaakt. De convenanten zijn in april 2021 gepubliceerd in de Staatscourant.

Uit de profielen zijn ook proeftuinen voortgekomen, om culturele vernieuwing in de regio te stimuleren. Ook worden op dit moment in 6 provincies vernieuwende projecten ondersteund met een matchingsregeling (financiering vanuit zowel de provincie als het Rijk). Zo worden ook initiatieven mogelijk die nog niet rijp genoeg zijn voor financiering via de basisinfrastructuur of via de zes cultuurfondsen.

Drie Gelderse Stedelijke Cultuurregio’s

In Landsdeel Oost zijn vijf Stedelijke cultuurregio’s waarvan er drie in Gelderland liggen: Regio Stedendriehoek, Regio 025 Arnhem Nijmegen en Regio Ede-Wageningen. Allemaal onderschrijven ze het belang van talentontwikkeling en jeugdpodiumkunsten.

Stedelijk cultuurregios talentontw-jeugdpodiumkunst.png

Regiospecifieke afspraken

Stedelijke cultuurregios - stedendriehoek.png

Stedelijke cultuurregios arnhem nijmegen.png

Stedelijke cultuurregios Ede Wageningen.png

En specifiek voor de Provincie Gelderland:

Stedelijke cultuurregios GLD.png

#Advies & beleid

Wil je nieuws en updates in je inbox?

Inschrijven voor nieuwsbrief