MENU
Menu
Sluiten

Vossenstraat 6 6811 JL Arnhem

[email protected]

026 3519029

Veelgestelde vragen CMK 2021-2024

Rond deelname aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) zijn veel vragen naar voren gekomen tijdens de twee online spreekuren die Cultuur Oost organiseerde. Hier zijn de meestgestelde vragen met de antwoorden terug te vinden.

Wat is CMK? Met de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) streeft de overheid naar een kwaliteitsverbetering van cultuureducatie in het primair onderwijs. Dit programma, dat in 2013 begon, is in september 2021 opnieuw voor vier jaar voortgezet.

Kan elke school in Gelderland deelnemen aan CMK? Cultuur Oost faciliteert en coördineert het programma in Gelderland, met uitzondering van de vier grote steden: NijmegenArnhemApeldoorn en Ede.

Wat krijgt een school bij deelname aan CMK? De school krijgt begeleiding in het ontwikkeltraject door een cultuurpunt, een cultuurcoach of door een adviseur van Cultuur Oost. De school ontvangt jaarlijks een CMK-budget voor scholing en activiteiten op het gebied van cultuureducatie, die bijdragen aan de ontwikkelstap die de school wil maken.

Wat wordt er van een school verwacht als die aan CMK meedoet? Tijd: Als een school ontwikkeling wil maken in cultuureducatie door deelname aan CMK, is een tijdsinvestering nodig. Financiën: De school levert een financiële bijdrage, in de vorm van (een deel van) de prestatiebox-besteding aan een lokaal kunstmenu/cultuurprogramma, of een kleine eigen bijdrage. Inhoud: De school bepaalt zelf de ontwikkelstap en gaat daar gedurende de CMK-periode aan werken. De school betrekt de eigen Interne Coördinator Cultuureducatie (ICC-er) bij CMK of leidt een icc’er op gedurende de CMK-periode. Hiervoor ontvangt de school een financiële vergoeding vanuit CMK.

Wat verwacht Cultuur Oost van cultuurpunten, coaches, besturen en scholen? Cultuur Oost verzamelt de interesse bij scholen in Gelderland voor deelname aan CMK 2021-2024. Geef dus de school of scholen die willen deelnemen door via dit formulier. Geef hier ook de scholen op aan die misschien deel willen nemen, maar nog wat langer bedenktijd nodig hebben. Gedurende het eerste of tweede jaar kunnen scholen ook nog instappen.

Wanneer moet duidelijk zijn of scholen gaan deelnemen? Wij vragen scholen om hun interesse voor deelname aan CMK 2021-2024 door te geven. Interesse aangeven betekent dat de school een intakegesprek krijgt. Daarna besluit de school over definitieve deelname.

Kunnen scholen later nog besluiten om mee te doen met CMK? Gedurende het eerste of tweede jaar kunnen scholen nog instappen.

Hoe ziet het globale tijdpad eruit? Op 1 november 2020 heeft Cultuur Oost als penvoerder voor het Gelderse programma CMK het projectplan en de subsidieaanvraag ingediend bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. In februari 2021 berichtte het Fonds voor Cultuurparticipatie over de honorering van het Gelderse projectplan. De nieuwe periode CMK ging op alle scholen van start in schooljaar 2021-2022.

Kan een school beter zelfstandig meedoen aan CMK, of onder de vlag van een bestuur, cultuurcoach of cultuurpunt? Het is helemaal aan de school zelf om dat te bepalen. Scholen met een sterke eigen signatuur, scholen die geen cultuurcoach/cultuurpunt in de buurt hebben, of een specifieke vraag hebben die niet past binnen wat een cultuurpunt aanbiedt kunnen ervoor kiezen om zelfstandig deel te nemen. Zij maken dan zelf een plan, een begroting en jaarlijks een verantwoording. Als een bestuur met een groep scholen deelneemt, is het wel verstandig om intern en met het cultuurpunt goede afspraken te maken over de begeleiding van de deelnemende scholen die onder dit bestuur vallen.

Wat zijn de grootste vernieuwingen in de CMK-regeling 2021-2024 De autonomie en ontwikkelvragen van de school staan in CMK 2021-2024 centraal. Wat is er nodig om cultuureducatie een betekenisvolle en duurzame plek te geven op een school?

#Cultuureducatie#CMK

Wil je nieuws en updates in je inbox?

Inschrijven voor nieuwsbrief