MENU
Menu
Sluiten

Vossenstraat 6 6811 JL Arnhem

[email protected]

026 3519029

Vacature lid raad van toezicht

Cultuur Oost is, in verband met het komende vertrek van twee van onze RvT-leden (waarvan 1 trainee), op zoek naar een nieuw lid raad van toezicht en tevens lid van de auditcommissie.

Portefeuille: financieel (startend) toezichthouder

 

Cultuur Oost is de Gelderse adviesorganisatie voor kunst en cultuur en wil -samen met het culturele veld, overheden, onderwijs en maatschappelijke partners- een zo groot mogelijk podium bieden aan kunst en cultuur in Gelderland. Want kunst en cultuur zijn essentieel voor een gelukkige en welvarende samenleving waarin iedereen een plek heeft! Het helpt bruggen bouwen tussen jong en oud, platteland en stad en over de verschillende domeinen heen. Kunst en cultuur verrijken ons leven, geven het kleur en nodigen ons uit om zelf deel te nemen of om even betoverd te raken. 

 

Wij zijn, in verband met het komende vertrek van twee van onze RvT-leden (waarvan 1 trainee), op zoek naar een nieuw lid van de raad van toezicht en tevens lid van de auditcommissie. Heb jij affiniteit met (bedrijfs)financiën, ben je ontwikkelingsgericht, actief maatschappelijk betrokken en heb je binding met de provincie Gelderland? Dan is deze rol wellicht iets voor jou! 

 

Raad van toezicht 

De raad van toezicht van Cultuur Oost bestaat uit vijf leden en werkt als sparringpartner en ‘critical friend’ voor de directeur-bestuurder. De raad is professioneel en zakelijk, met een langetermijnfocus. De leden dragen de visie van Cultuur Oost uit en toetsen de strategie en de uitvoering van het beleid van de directeur-bestuurder aan deze visie. De raad hanteert de Governance Code Cultuur en is sensitief voor de specifieke rollen die deze code vraagt.  

De raad vergadert efficiënt en met verve, en er is ruimte voor humor. Rondom de vergaderingen (circa zesmaal per jaar in Arnhem, gemiddelde totale investering 4 uur per maand) wordt tijd genomen om open en informeel met elkaar bij te praten.   

De huidige raad van toezicht bestaat uit: Ine van Burgsteden (voorzitter), Ben van Moerkerk (vertrekkend lid), Marijt Helmink, Yolande Ulenaers en Michiel Gerlagh (tevens lid auditcommissie). 

 

Wie zijn wij

  

We verwijzen graag naar onze website www.cultuuroost.nl waar je kunt lezen waar onze ambities liggen, met welke opgaven we bezig zijn en waar onze focus ligt.  

Belangrijk gegeven hierbij is dat de besluitvorming van Cultuur Oost niet uitsluitend bij de eigen organisatie ligt, maar eveneens bij gezamenlijke netwerkpartners en uiteraard gelieerd is aan de koers van Provincie Gelderland als onze belangrijkste opdrachtgever en subsidieverstrekker. De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk en het gezicht naar buiten. Zij legt verantwoording af aan de raad van toezicht. 

Tenslotte: Cultuur Oost heeft een ambitie om toe te werken naar een inclusievere samenleving, in de sector en ook in de eigen organisatie. Niet alleen op het gebied van geslacht, afkomst, geaardheid en/of leeftijd, ook op het gebied van talenten, kennis, ervaring en vaardigheden. We geloven dat deze diversiteit ons in staat stelt maatschappelijke opgaven en uitdagingen aan te gaan.  

 

Wie ben jij

 

Een gedreven persoonlijkheid, een (startend) toezichthouder met een financieel profiel en een warm hart voor de wereld van kunst, cultuur in Gelderland. Een bi-culturele achtergrond en een relevant (financieel) netwerk zijn welkom!  

Omdat we een evenwichtige en diverse samenstelling van de raad belangrijk vinden, nodigen we iedereen (M/V/X) van harte uit om te solliciteren. 

Wat neem je mee?

 

  • Een leergierige en ontwikkelingsgerichte insteek 
  • Actieve maatschappelijke betrokkenheid 
  • Een open en constructieve houding 
  • Interesse in (een vorm van) kunst en cultuur 
  • Verbinding met de doelstellingen van Cultuur Oost 
  • Uiteraard is ervaring in een RvT niet noodzakelijk, maar wel ambitie blijkend uit bijvoorbeeld een (gestarte) leergang toezichthouden 
  • Als lid van de auditcommissie beschik je daarnaast over kennis en/of ervaring op het gebied van financieel management.  

De honorering van deze rol is conform de voor de sector geldende beloningscode. 

 

Geïnteresseerd?

 

Dan zien wij graag uiterlijk maandag 27 november je reactie tegemoet. Voel je uitgenodigd om je belangstelling op een bij jou passende manier te sturen aan onze bestuurssecretaris: Anita Groenendijk via: [email protected].  

De eerste gespreksronde vindt plaats op woensdagochtend 6 december, een tweede gespreksronde volgt, indien van toepassing, één week later. Het streven is om ons nieuwe RvT-lid te benoemen met ingang van januari 2024. 

Inhoudelijke vragen worden doorgestuurd aan de voorzitter van de raad van toezicht: Ine van Burgsteden. Uiteraard worden reacties met de vereiste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld. 

Lees meer: Cultuur Oost, de organisatie         

#vacature

Wil je nieuws en updates in je inbox?

Inschrijven voor nieuwsbrief